2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Prano Dovidaičio (1886–1942) atminimui

Lietuvos Respublikos Prezidento sveikinimas

Vyriausiosios redaktorės sveikinimas

Atmintis

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Žurnalas „Logos“ tarpukario Lietuvoje: istorija, autoriai

Vaidotas A. VAIČAITIS
P.Dovydaitis ir III Lietuvos Vyriausybė 1919 m . kovo 12–1919 m . balandžio 12 d.

Mokslinė mintis

Nerijus STASIULIS
L. Wittgensteino psichologijos ir religijos filosofija

Tomas SAULIUS
Homero „matomas ir apčiuopiamas žmogus“: ką svarbaus praleido Rorty?

Rūta Marija VABALAITĖ
Tikrosios savasties paieškos Karlo Jasperso filosofijoje

Rolandas BARTKUS
Tikrovės implozija hipertikrovėje

Roman VASKO
Senovės ritualų semiotinė raiška mandagumo formose

Tatjana SOLOMONIK-PANKRAŠOVA
Senovės anglų „poetinės“ Juditos alegorija: ‘For þam se cyncg wilnað þines wlites’ („Karalius trokš tavo grožio“)

Zinaida PAKHOLOK
Kartojimo kategorijos ontologija kaip psichofiziologinis reiškinys

Aktualioji tema

Vytautas RADŽVILAS
Dekonstruojant ideologemą: ką reiškia Lietuvos „grįžimo į Vakarus“ tezė?

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XIV. Ketvirtas ir penktas artikulai

Menas

Tapyba, skulptūra. Dailininkas Antanas Kmieliauskas

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Tautinės ir religinės pasaulėjautos atspindžiai Antano Kmieliausko tapyboje ir skulptūroje

Žilvinė GAIŽUTYTĖ-FILIPAVIČIENĖ
Hipervizualumas, transestetizmas ir šiuolaikinis mados dizainas

Audrius BEINORIUS
Tantra Indijos kultūroje ir kolonijinėje imaginacijoje

Agnieška JUZEFOVIČ
Tango ir kinematografijos flirtas: aistra, nusikaltimas ir mirtis

Vaida BUIVYDIENĖ
Vėlyvo bendrinės kalbos su(si)kūrimo sociokultūrinės aplinkybės:lietuvių bendrinės kalbos atvejis

Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
„Taptybė tarsi sala“: Anglijos lietuvių akademinio jaunimo atvejis

Jaunųjų opusai

Paulius KUKIS
Tapatybės problema Schellingo veikale "Filosofiniai laiškai apie dogmatizmą ir kritiką"

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu