2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

In memoriam

♰ Marijus Arvydas Šliogeris (1944 09 12 – 2019 12 18)
Tautvydas VĖŽELIS
Transcenderas, norėjęs suprasti daiktų ir kalbos santykį

♰ Alfonsas Motuzas (1955 11 22 – 2019 11 01)
Benas ULEVIČIUS
Žemaičių Kalvarijos kalnų riteris

Mokslinė mintis

Tomas SAULIUS
Descartes’o antinomijos ir standartinė kartezinio dualizmo interpretacija

Nerijus STASIULIS
Skausmas ir pasaulėžiūrų karai: heidegeriškoji analizė

Tomas Nemunas MICKEVIČIUS
Heideggerio gaminimo sampratos aktualumas

Evaldas JUOZELIS
Išsimokslinusių piliečių bendrija

Tetiana ANOKHINA
Lakunarumas kaip filosofinė ir kognityvinė kategorija

Audrius BEINORIUS
Seksas ir nušvitimas: modernioji tantros percepcija Indijoje ir Vakaruose

Lina ŠULCIENĖ
Disciplina arcani praktikos priežastys pagal Kirilo Jeruzaliečio katechezes

Tatiana HAJDER
Mitas ir filosofija slavų mokslinės fantastikos romanuose

Aktualioji tema

Vytautas RADŽVILAS
„Grįžimo į Vakarus“ tezė: „globalios Lietuvos“ ideologema ir jos poveikis šalies visuomenės mokslams

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XIV. VI, VII, VIII artikulai

Menas

Tekstilė. Tekstilininkė Marijona Sinkevičienė

Kultūra

Raimonda SIMANAITIENĖ
Žodžio ir vaizdo galia Marijonos Sinkevičienės tekstilėje

Antanas ANDRIJAUSKAS
Genialumo ir išskirtinių sugebėjimų paveldimumo problema F. Galtono meno psichologijoje

Almantas SAMALAVIČIUS
Moderniosios miestokūros akligatviai ir Nikos A. Salingaros konceptualus iššūkis

Kastytis RUDOKAS
Urbanistikos ir architektūros paveldo holistinis suvokimas: eschatologinė prieiga

Olena KRYZHKO
Zoo-antropomorfinių būtybių nacionalinis ir kultūrinis simbolizmas Ukrainos mitologiniame pasaulio paveiksle

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Klaipėdos krašto teisė studentų darbuose 1933–1939

Iryna KOZUBOVSKA
Tarpkultūrinė kompetencija kaip kultūrinės kompetencijos dalis. Socialinės srities specialistų ugdymas Ukrainoje

Birutė OBELENIENĖ
Raktiniai žodžiai pagarbaus santykio tarp vyro ir moters atkūrimo link

Jaunųjų opusai

Sevindzh IDRISOVA
Urbanistinis garsas: garso studijų sukurtų diskursų analizė

Dalia TRAŠKINAITĖ
Naujos architektūros istorinėje aplinkoje estetinio vertinimo slenksčiai

Recenzija

Jurgita SENULIENĖ
Lietuvių tradicijos JAV: Danutės Brazytės-Bindokienės požiūris

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu