2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS A Journal, of Religion, Philosophy, Comparative Cultural Studies and Art

 

Lithuanian   Back

Logos 101

:. Iryna Kozubovska
       Uzhhorod National University, Ukraine

 

Culture

 

Summary

Intercultural Competence as a Part of Cultural-Competent. Training of Social Sphere Specialists in Ukraine

Dėl šiandieninėje visuomenėje ryškėjančių konfliktų tarp skirtingų etninių grupių ir ryšių tarp jų blogėjimo, ypatingą svarbą įgauna veiksmingos tarpkultūrinės sąveikos problema. Straipsnyje analizuojamas tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas, kaip svarbus kultūros specialistų (pedagogų, psichologų, socialinių darbuotojų ir kt.), tiesiogiai dirbančių su daugiakultūrinių regionų žmonėmis, mokymo komponentas.

 

Key Words: intercultural competence, cultural-competent training, social sphere specialists, Ukraine

https://doi.org/10.24101/logos.2019.85

The journal "LOGOS" is mainly devoted to scholarly studies in all areas of philosophy.
:. The EDITORS
 
Editor-in-Chief - Dalia Marija Stančienė, Deputy Editor-in-Chief - Gintautas Vyšniauskas, Copy Editors - Aldona Radžvilienė, John F.X. Knasas
:. ADDRESS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lithuania, tel.: 370 5 2421963, fax: 370 5 2429454.
:. E-MAIL:

                                      
logos@litlogos.eu