2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Šv.Tomas Akvinietis

 

Klasika

 

Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XIV. XI, XII artikulai.

Versta iš: Sancti Thomae de Aquino Quaestiones disputatae de veritate, quaestio XIV. Textum adaequatum Leonino 1972 edito ex plagulis de prelo emendatum ac translatum a Roberto Busa SJ in taenias magneticas denuo recognovit Enrique Alarcón atque instruxit http:// www.corpusthomisticum.org/qdv14.html.
Iš lotynų k. vertė Klaipėdos universiteto profesorius Gintautas Vyšniauskas

 

Raktažodžiai: eksplicitinis tikėjimas, implicitinis tikėjimas, pasakojimas apie praeitį, pasakojimas apie ateitį.

https://doi.org/10.24101/logos.2020.34

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu