2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Gauhar Barlybayeva
       Filosofijos, politikos mokslų ir religijos studijų institutas, Kazachstano Respublika

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Kazachų etikos istorija

Straipsnyje analizuojama kazachų etinio mąstymo istorija ir jos kontekstas klajokliškose Vidurinės Azijos tradicijose, kylančiose iš senovės tiurkų kalbą vartojančios kultūros šakos ir apimančios indoiraniečių, kinų ir arabų kultūrų sluoksnius. Kazachų lokalizacija Šilko kelyje reiškė, kad jų etinei mąstysenai įtakos turėjo visos Eurazijoje išplitusios idėjos. Tačiau net atėjus islamui ir vėlesnėms invazijoms, Kazachstano mintis išlaikė savo išskirtinumą ir elementus, susijusius su jo ankstyvąja kilme. Straipsnyje nagrinėjama etinio mąstymo raida nuo Korkyt-Ata VIII amžiuje iki Abai Kunanbajevo XIX a. Kazachstano Apšvietos evoliucijos. Per visą Kazachstano istoriją idėjos ir jų santykiai su visuomene (valdovais ir tautomis) buvo reiškiami per poeziją ir dainą. Kazachstano poetinė filosofija yra proto ir širdies, sufijų mistikos ir racionalių žinių sintezė. Kitos tradicijos, tokios kaip svetingumo principas, taip pat yra pagrindiniai Kazachstano etinio mąstymo evoliucijos elementai.

 

Raktažodžiai:etika, istorija, tiurkų kilmė, kazachai, laimė, moralė, tolerancija

https://doi.org/10.24101/logos.2020.28

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu