2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Justinas Kalinauskas
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Tikrovės (re)produkcija XXI a. Lietuvos teatre

Šiame straipsnyje, remiantis Carol Martin suformuluota teorine Tikrovės teatro sandara, apžvelgiama tikrovės fenomeno raiška teatro lauke apibendrinant menotyrinę, sociologinę bei ontologinę perspektyvas ir artikuliuojant teatrinio akto metu atsiskleidžiančius funkcinius-mechaninius pokyčius, kurie vyksta auditorijoje. Įvertinant per pastaruosius du dešimtmečius Lietuvos teatre ekstensyviai taikomus šiuolaikinio teatro principus, straipsnyje Tikrovės teatro požiūriu taip pat nagrinėjami reikšmingiausi Lietuvos teatro atvejai, darantys ryškią įtaką tikrovės vaizdavimo / kūrimo būdams.

 

Raktažodžiai:tikrovės teatras, socialinė tikrovė, dalyvavimas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.42

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu