2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Olena Bartosh
       Užhorodo nacionalinis universitetas, Ukraina

Kultūra

 

Santrauka

Tarpkultūrinė kompetencija kaip profesinės kvalifikacijos dalis

Straipsnyje apžvelgiamos sąvokos „tarpkultūrinė kompetencija“ ir „profesinė kompetencija“, pateikiami šių sąvokų apibrėžimo variantai, analizuojama jų koreliacija. Tarpkultūrinė kompetencija priskiriama pagrindinių individo kompetencijų grupei ir yra laikoma profesine šiuolaikinio specialisto kompetencija. Be to, teigiama, kad tarpkultūrinė kompetencija sudaro specialistų kvalifikacijos kėlimo pagrindą. Tarpkultūrinė kompetencija apima įvairių sričių žinias, įgytą patirtį, žinias tam tikroje dalykinėje srityje; socialiai būtinus specialisto rengimo tam tikroje srityje reikalavimus. Straipsnyje analizuojamos sudėtinės tarpkultūrinės kompetencijos, kaip profesinės kvalifikacijos, dalys (elgesio, asmeninės, motyvacinės ir pažintinės), rodikliai, formavimosi lygiai ir raida, pateikiami jų nustatymo būdai.

 

Raktažodžiai: etnokultūrinė kompetencija, tarpkultūrinė kompetencija, profesinė kompetencija.

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.59

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu