2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Lina Gotautė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

L. François Jullieno trūkio (l’écart) ir atskirties (dé-coïncidence) koncepcija

Straipsnyje, pasitelkiant vieną naujausių įtakingo dabartinio prancūzų sinologo ir filosofinės komparatyvistikos atstovo François Jullieno postmodernistinės pakraipos knygų Dé-coïncidence. d’où viennent l’art et l’existence? (Atskirtis (ne-sutapimas). Iš kur atsiranda menas ir egzistencija?) aptariamas pagrindinis joje išdėstytų idėjų kompleksas. Itin daug dėmesio tekste skiriama kontempliuojamo sąmoningumo, laisvės, gyvenimo kitaip ir kitų pamatinių idėjų bei kategorijų analizei. Remiantis konkrečių idėjų ir konceptų tyrinėjimu parodoma, kad F. Jullienas, taikydamas poststruktūralizmo šalininkams būdingą dekonstrukcijos principą, pagrindinę reikšmę teikia kalbos ir teksto tyrinėjimui. Tuo jis tarsi pabrėžia, jog tiek biblinių mitų, tiek Vakarų civilizacijos tradicijoje įprastas, nusistovėjusias ir, atrodytų, neginčijamas tiesas komparatyvistinės analizės perspektyvoje galime matyti visiškai kitaip interpretuodami ne nusistovėjusiais (ar neginčijamais) šablonais, o tyrinėdami giliausias semantines kalbos ir teksto prasmes, be kurių tikrovės supratimas nėra visavertis, o neretai – netgi klaidingas. Straipsnio pabaigoje pateikiamas glaustas F. Jullieno inovacinių įžvalgų apibedrinimas siekiant ne tik naujai pažvelgti į dogmomis tapusias tiesas, tačiau ir šokiruoti bei sukrėsti visuomenę atveriant akis gilesnei bei sąmoningai egzistencijai.

 

Raktažodžiai: François Jullienas, prancūzų filosofija, komparatyvistinė filosofija, l’écart konceptas

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.65

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu