2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 104

:. Oksana Nika
       Taraso Ševčenkos Kijevo nacionalinis universitetas, Ukraina

Aktualioji tema

 

Santrauka

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės chartijos Volodymyro Rozovo rankraščių archyve: nauji šaltiniai

Straipsnyje analizuojama V. Rozovo archyvo medžiaga, kurioje yra šiuolaikinei istorinei kalbotyrai ir dialektologijai svarbių duomenų. Tyrime pateikiamas gilus ir sistemingas XiV–XV a. chartijų, pateiktų 1917 ir 1928 m. leidiniuose, tyrimas. archyvą sudaro rankraščiai, parašyti Kijevo laikotarpiu, taip pat laikotarpiu nuo 1925 iki 1940 m., kai V. Rozovas dėstė Skopjės ir Zagrebo universitetuose. nauja archyvinė medžiaga, kuri dar nebuvo tirta nei istoriniu, nei kalbiniu požiūriu, atskleidžia V. Rozovo mokslinės minties raidą – pradedant Voluinės tarmės fonetikos ir Švitrigailos chartijų tyrimais, baigiant apibendrinta XiV–XV amžių verslo dokumentų klasifikacija ir kalbos dialektine diferenciacija.

 

Raktažodžiai:Volodymyro Rozovo archyvas, XiV–XV a. chartijos, istorinė dialektologija, Voluinės tarmė

 

https://doi.org/10.24101/logos.2020.50

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu