2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Martinas Buberis: egzistencinis dialogas kaip iššūkis medijų visuomenėje

Basia NIKIFOROVA
Derrida žydiškumas: savo ir kitos tapatybės dekonstruktorius

Lina ŠULCIENĖ
Krikščioniško tikėjimo tiesos pažinimo sąlygos pagal Kirilo Jeruzaliečio katechezes

Saulius RUMŠAS OP
Žmogaus ir Dievo atsakomybė gamtos stichijų akivaizdoje pagal Bazilijaus Cezariečio „Homilia dicta tempore famis et siccitatis“

Kristina MITALAITĖ
Socialinė atmintis VIII a. frankų kontroversijoje dėl atvaizdų kulto

Loreta POŠKAITĖ
Lin Yutango estetika ir gyvenimo filosofija: tarp tradicinės Kinijos ir modernios Vakarų kultūros

Tomas KAČERAUSKAS
Politinis korektiškumas – šviesi utopija ar orveliška antiutopija?

Nerijus ČEPULIS
Globalus naujųjų medijų atvėsimas

Aktualioji tema

Rita VAIČEKAUSKAITĖ
„Niekas apie mus be mūsų“: žmonių su negalia dalyvavimo tyrimuose etika

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Teologijos suma, I d., kl. 79. Apie mąstymo galias, I–IV artikulai

Menas

Tekstilė. Menininkas Zenonas Varnauskas

Rasa ŽUKIENĖ
Dailininko Zenono Varnausko (1923–2010) tekstilės meno ištakos ir raida

Kultūra

Almantas SAMALAVIČIUS
Biofiliška architektūra: galimybės ir trikdžiai

Arnoldas GABRĖNAS
Naujasis miestų medinės architektūros amžius

Stasys MOSTAUSKIS
K. Malewicziaus suprematizmas – nuo laiko dvasios amžinybės muziejaus link

Antanas ANDRIJAUSKAS
M. K. Čiurlionio estetika: sąsajos su romantizmo meno filosofija

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Mykolo Romerio „Administracinis teismas“

Victoria ZARYTOVSKAYA
Ibadizmas kaip pagrindas omaniečio mąstytojo ir mokytojo Abu Muslim Al-Bahlani poezijos analizei

Dalia KISELIŪNAITĖ
Nykstančio geolekto ateitis UNESCO saugomame objekte

Rostyslav RADYSHEVSKY
Populizmas Lesios Ukrainkos literatūriniame-kritiniame pavelde

Olena ROMANENKO
Provincijos topai ukrainiečių literatūroje: posovietinis diskursas

Jaunųjų opusai

Lina GOTAUTĖ
Inovatyvieji François Jullieno psichoanalizės konceptai kiniškosios minties refleksijos šviesoje

Timofej MURAŠOV
Sapno metafora Levo Šestovo iracionalizmo problemos kontekste

Valdas BERTAŠAVIČIUS
Smurto reginys naujosiose medijose

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu