2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

„Logos“ atmintis

Ieva Deviatnikovaitė
Pirmieji žurnalo „Logos“ numeriai (1921 ir 1990 m.): istorija, temos, autoriai

Mokslinė mintis

Vytautas RUBAVIČIUS
Pirminė religinė sąmonė civilizacijų raidoje

Igor KOROLYOV
Nacionalinės vertybinės orientacijos kaip kalbinės sąmonės formantai

Saulius LILEIKIS
Jūrinės valstybės mitologizavimas: hodegetinis matmuo

John F. X. KNASAS
Akvinietis ir Heideggerio ontoteologija

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Jonas Solsberietis. Nauja biografijos versija

Rolandas BARTKUS
Juokų krėtimas: šmaikštumas ar pašaipumas?

Juozas VALČIUKAS
Teisė, kuri pasakoja istoriją

Aktualioji tema

Vilmantė LIUBINIENĖ
Kultūrinis vertybinis iššūkis: ar gebame adaptuotis?

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Teologijos suma, I d., kl. 79. Apie mąstymo galias, X–XIII artikulai

Jonas SOLSBERIETIS
Jono Solsberiečio polikratikas arba apie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus

Menas

Stiklas. Stiklo menininkė Indrė Stulgaitė-Kriukienė

Raimonda SIMANAITIENĖ
Indrės Stulgaitės-Kriukienės kūryba: nuo estetizuotos stiklo skulptūros iki konceptualios instaliacijos

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Flammariono idėjų atspindžiai Čiurlionio estetikoje ir tapyboje

Roma BONČKUTĖ
Vydūno lietuviškumo vaizdinių ištakos

Vaida BUIVYDIENĖ
Lingvistiniai ir kultūriniai lietuvių kalbos rašybos kodifikacijos pradžios aspektai

Dmytro SYZONOV
Kalbos inovacijų elektroninės kartotekos kūrimo samprata (mediaekologinis aspektas)

Svitlana GRYTSENKO
Kalba kaip kaupimo priemonė ir kultūros reprezentavimo forma

Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
Oksfordo miesto tapatybė: Gegužės dienos šventės atvejis

Agnietė ŽOTKEVIČIŪTĖ-BANEVIČIENĖ
Kultūrinis veiksnys šiuolaikinėje karyboje

Kęstutis ŽEMAITIS
Pogrindžio kunigų seminarija Lietuvoje sovietų valdžios metais: iššūkiai ir veiklos rezultai

Aušra VASILIAUSKAITĖ
Atnaujinto pašvęstojo gyvenimo esmė: „Perfectae caritatis“ refleksija

Jaunųjų opusai

Lukas ALSYS
Uždaviniai ir viršuždaviniai vaidyboje socialistinio realizmo metu

Edgaras BOLŠAKOVAS
Vaizdinio-laiko transformacija sovietiniame Lietuvos kine

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu