2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Roma Bončkutė
       Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Herderio koncepto Humanität raiška Daukanto veikale BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû (1845)

Simonas Daukantas (1793–1864) – pirmasis lietuvių nacionalinis istorikas, kuris Johanno Gottfriedo Herderio humanizmo terminui rado atitikmenį ir veikale Buda Senowes Lëtuwiû Kalnienû ir Ƶámajtiû (1845) žymėjo žodžiu žmonystė. Pirmiausia straipsnyje aptariama Daukanto pažintis su Herderio darbais. Nurodoma, kad Daukantas, kaip ir Herderis, gyveno Rygoje. Remiantis Daukanto užrašų knygomis, parodoma, kaip jis vertino Herderio tekstus, pasižymėjo, kad nieodbicie trzeba czytać, vadino die meisterhaften Arbeiten. Daukantas akcentuoja, kad žmoniškumas tiesiogiai susijęs su žmogaus laisve, kuri lemia kūrybingumą ir tautą pakylėja į aukštesnį civilizacijos laipsnį. Karai su Ordinu ne tik keitė lietuvių būdą, bet teutonai, nepajėgdami lietuvių nukariauti, skleidė Europoje melagingą informaciją, taip mėgindami atkirsti nuo pasaulio. Daukantas pabrėžia, kad žmogaus ir tautos gyvenimo prasmė – dalyvauti kitų gyvenime, kai tai pasidaro negalima – degraduojama.

 

Raktažodžiai: humanizmas, žmogus, tauta, istorija, kalba, filosofija, laisvė

https://doi.org/10.24101/logos.2021.51

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu