2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Tomas Sodeika
       Vilniaus universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Apie filosofinę praktiką

Filosofinė praktika pamažu tampa pripažinta savarankiška filosofijos šaka. Daugelyje šalių įkurtos filosofų-praktikų asociacijos ir nemažas skaičius klientų kreipiasi į juos pagalbos. Filosofinės praktikos pradininko Gerdo B. Achenbacho žodžiais tariant, praktikuojantis filosofas yra „nespecializuotas specialistas“, kuris traktuoja klientą ne kaip kokios nors teorinės konstrukcijos „atskirą atvejį“, o kaip absoliučiai unikalią žmogišką būtybę. Kitaip nei tradicinė akademinė filosofija, filosofinė praktika orientuota pirmiausia į tas temas bei problemas, kurios yra relevantiškos kliento būklės požiūriu. Filosofinės praktikos pagrindą sudaro egzistencinės filosofijos priemonėmis plėtojama ontologija, leidžianti giliau įsiskverbti į asmens struktūrą. Kita vertus, ši praktika grindžiama filosofinėmis sąvokomis, kurios nuskaidrina kliento savivoką ir leidžia aiškiau artikuliuoti kliento pasaulėžiūrines problemas.

 

Raktažodžiai: filosofinė praktika, teorinė filosofija, praktinė filosofija, oralumas, raštingumas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.57

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu