2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Kristina Stankevičiūtė
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Vizualinės ironijos žanrai memuose: dekonstruojant Rožinio pudelio mados memus

Straipsnyje siekiama išskirti vizualaus humoro žanrų ribas, naudojantis schema, sukurta Kreuzo ir Roberts ironijos skirtumams literatūriniuose žanruose apibrėžti (1993). Analizė grindžiama mados memais, sukurtais lietuviškų socialinių tinklų personažo, produktyvaus mados memų kūrėjo Rožinio pudelio. Analizuojant Rožinio pudelio memų vizualiuosius ir verbalinius elementus tekste dekonstruojamas mados memo kuriamas pokšto mechanizmas. Tokiu būdu siekiama suprasti mados memo humoro atsiradimo procesą bei vizualiuoju aspektu apibrėžti skirtumus tarp ironijos, parodijos, satyros bei sarkazmo mados memuose.

 

Raktažodžiai: mados memai, Rožinio pudelio memai, vizualinė ironija, Rožinis pudelis

https://doi.org/10.24101/logos.2021.64

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu