2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Gediminas Mesonis
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Teisėjas & filosofas

Straipsnyje konstatuojama, kad teisės interpretavimas – tai intensyvi protinė veikla, kuri vyksta interpretuotojo turimos empirinės patirties (1) ir turimų žinių (2) pagrindu. Konstatuojama, kad interpretavimo rezultatas neišvengiamai yra subjektyvios patirties santykio su turimomis žiniomis rezultatas. Straipsnyje konstatuojama ir tai, kad asmeninė patirtis yra subjektyvios moralės turinio šaltinis, o žinios yra pagrindas pasaulio raidoje pamatyti saitus – formuoti pasaulėžiūrą. Akcentuojama, kad asmeninė patirtis yra tai, ko mes realiai jau pakeisti negalime, kad empirinė patirtis ir žinojimas yra susisiekiantys indai asmens pasaulėžiūros raidoje. Straipsnyje konstatuojama, kad filosofinis teisės pažinimas yra ne tik teisės normų turinio žinojimas, bet ir to turinio ontologinių problemų suvokimas. Pripažįstama, kad „spręsti“ konstitucinės ar teisės normos suvokimo problemą „tik teisės rėmuose“ reiškia arba nesuvokti problemos ontologinio pagrindo (1), arba suvokus, kad tai ontologinė problema, jos nespręsti (2).

 

Raktažodžiai: teisėjas, filosofas, teisė, konstitucija, interpretacija, metodas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.71

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu