2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Kastytis Rudokas
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Kairos laikas kaip atbaigtas chronologinis laikas kultūriniame erdvėlaikyje

Šiame trumpame koncepcinio formato straipsnyje siekiama apibrėžti kairos laiko konfigūracijas kultūriniame erdvėlaikyje, kuris geriausiai stebimas yra linijiniame laike – chronos. Tekstą sudaro trys dalys: pirmoje pateikiamas kultūrinio erdvėlaikio apibrėžimas; antroje pateikiamas dviejų priešinga kryptimi skriejančių laiko strėlių modelis šiame erdvėlaikyje; trečioje – suformuojami kairos ir chronos laiko tarpusavio susipynimai ir aprašomas juose atsiskleidžiantis potencialus kultūrinio erdvėlaikio bendras vaizdas. Straipsnio pagrindinė mintis – visiško singuliarumo galimumas sujungus abiejų laiko strėlių vyksmus ir evoliucinio pobūdžio virsmas minimam procesui įvykus. Evoliuciniu virsmu čia laikoma galimybė hit et nunc perkurti chronologinio laiko konfigūracijas mąstant įvykius kairos laike. Tokiu būdu iš dalies įrodomas retrokauzalumo paradokso įmanomumas.

 

Raktažodžiai: kairos laikas, chronos laikas, kultūrnis erdvėlaikis, singuliarumas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.76

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu