2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Tomas SODEIKA
Apie tai, kaip Nietzsche’i nepasisekė

Saulenė PUČILIAUSKAITĖ
Paulio Feyerabendo socialinės minties kritinė apžvalga

Alvydas NOREIKA
Asmenybės samprata Vytauto Kavolio nacionalinio charakterio studijose

Gediminas MESONIS
Konstitucija & politika: menas po skyrybų būti kartu

Saulius LILEIKIS
Žaliojo uosto psichologinės internalizacijos antropologinė linija

Rūta BAGDANAVIČIŪTĖ
Žmogaus santykis su technologijomis naujųjų medijų pasaulyje

Andrius GUDAUSKAS
Filmavimo kamera kaip gyvenimo sąmonė

Tomas KAVALIAUSKAS
Fotosofija kaip įtinklintos fotografijos įveika

Gintaras KABELKA
Lietuvos filosofijos tekstų srautas sovietmečio periodikoje

Aktualioji tema

Vaidotas A. VAIČAITIS
Bažnyčių bei kitų religinių organizacijų teisinė būklė pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie sinderezę. Klausimas 16, 1–3 artikulai

Jonas SOLSBERIETIS
Jono Solsberiečio „Polikratikas” arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus”. 6 skyrius

Menas

Akvarelė. Dailininkė Vida Norkutė(1949–2021)

Antanas ANDRIJAUSKAS
Lietuvos akvarelės ir japonų spalvoto tušo tapybos tradicijų atspindžiai Vidos Norkutės akvarelėse

Kultūra

Almantas SAMALAVIČIUS
Vietos fenomenologija: nuo erdvės iki vietos koncepcijos architektūroje

Kęstutis ŠAPOKA
Latentinis ideologinis naratyvas sovietmečio dailėje. Dailininko Vinco Kisarausko rankraščių motyvais

Tatjana SOLOMONIK-PANKRAŠOVA
Dangiškosios hierarchijos atspindžiai senovės anglų „Boetijuje“

Olena ROMANENKO
Balsai ir teritorijos: tapatybės žemėlapis šiuolaikinėje ukrainiečių prozoje

Dmytro SYZONOV
Lingvistinių inovacijų parametrizacija žiniasklaidos komunikacijoje: ekolingvistinis matmuo

Eugenijus DANILEVIČIUS
Sąmoningos tėvystės ir motinystės svarba kuriant visuomenės bendrąjį gėrį

Jaunųjų opusai

Vilma KILINSKIENĖ
Krikščioniškieji tikėjimo slėpiniai ir atskleistys medžio raižinyje „Nukryžiuotasis“

Haoxuan YANG
Vakarų ir Rytų Europos šalių supažindinimas su senovės Kinijos muzikos tradicijų kultūra per muziejų ekspozicijas

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu