2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 110

:. Eugenijus Danilevičius
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Sąmoningos tėvystės ir motinystės svarba kuriant visuomenės bendrąjį gėrį

Nagrinėjant Jono Pauliaus II veikalus ir Katalikų Bažnyčios Magisteriumo dokumentus straipsnyje aptariami valstybės ir šeimos santykiai, teoriškai pagrindžiama sąmoningos tėvystės ir motinystės svarba kuriant visuomenės bendrąjį gėrį, akcentuojamas atsakomybės vaidmuo, atskleidžiamas nepakeičiamas sąmoningos tėvystės ir motinystės vaidmuo ugdant vaikus. Straipsnyje pažymima, kad dėl vieno vyro ir vienos moters Santuokoje sukurtų šeimų indėlio į visuomenės bendrojo gėrio kūrimą yra užtikrinamas valstybės ir tautos išlikimas bei kuriama meilės civilizacija. Straipsnio pabaigoje pateikiamos šio teorinio tyrimo išvados, numatomos tolesnių tyrimų kryptys: žmogaus lytiškumo integravimas santuokinės meilės kontekste; vaikų religinis ugdymas šeimoje ir mokykloje; šeimos kaip namų bažnyčios kūrimo principai.

 

Raktažodžiai: sąmoninga tėvystė ir motinystė, šeima, santuoka, vaikų ugdymas, meilės civilizacija

https://doi.org/10.24101/logos.2022.20

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu