2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English      Į pradžią

Logos 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Gediminas MESONIS
Voltaire & Rousseau: nuo žodžio laisvės visuomenės sutarties link

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Konstitucinė teisė M. Römerio dienoraščiuose

Saulius LILEIKIS
Vienatvės kaip psichologinės problemos jūrų versle teocentrinis įprasminimas

Oleksandr LEVKO
Aksiologinė nuolankumo ir išdidumo opozicija XVII a. ukrainietiškose didaktinėse evangelijose

Rolandas BARTKUS
Jobo kančia: transcendencijos atvertis egzistencijoje

Oksana NIKA
Senovės graikų filosofai ir ankstyvasis naujųjų laikų pamokslų diskursas

Tomas KAVALIAUSKAS
Būtis fotografijoje: Arvydo Šliogerio ir Henrio Parlando fotosofija

Kastytis RUDOKAS
Mitas, kalba ir urbanistika. Žmonijos evoliucijos link

Nerijus STASIULIS
Heideggeris: teorijos ikisąvokinė ištaka. Ankstyvoji fenomenologinė bei neokantinė prieiga

Rūta Marija VABALAITĖ
Trečiojo nepriklausomos Lietuvos dešimtmečio filosofų fizinės kultūros sampratos

Alvydas NOREIKA
Žiniasklaidos cenzūra ir savicenzūra: ko neįvertino tyrinėtojas

Aktualioji tema

Vytis TURONIS
Valstybės religinis neutralumas Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinose

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą.Klausimas XVII apie sąžinę, 1 artikulas. Klausimas 16, 1–3 artikulai

Jonas SOLSBERIETIS
Jono Solsberiečio „Polikratikas” arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus”. 7-8 skyriai

Menas

Tapyba. Dailininkė Dalia Kirkutienė

Kultūra

Almantas SAMALAVIČIUS
Tradicinė architektūra: išstūmimas ir sugrįžimas

Gintautas TIŠKUS
Reprezentacinės aikštės samprata. Miesto kaip teksto idėja,meninės raiškos ir ideologijos sąveika

Gitana VANAGAITĖ
Vaižganto vaizdinys dokumentiniame filme „Tumo kodeksas“

Eugenijus DANILEVIČIUS
Pedagoginio darbo įprasminimas prieštaravimo tarp subjektyviojo ir objektyviojo profesijos aspektų kontekste

Andrius NARBEKOVAS
Surogatinės motinystės iššūkis vaiko orumui: nuo dovanos iki produkto

Jaunųjų opusai

Kseniya SHTALENKOVA
Regimybinė pinigų reikšmė: nematerialumo vertė

Miglė MILIŪNAITĖ
Filosofinių nuostatų ir religinės muzikos patirties konfliktas šv. Augustino „Išpažinimuose“

Recenzija

Tatjana ALEKNIENĖ
Cicerono „De divinatione“ lietuviškai: vertimo šešėliai

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu