2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Tatjana Aleknienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Cicerono De divinatione lietuviškai: vertimo šešėliai

Recenzijoje aptariamas 2021 m. pabaigoje leidyklos ,,Phi knygos“ išleistas Živilės Pabijutaitės Cicerono veikalo De divinatione I knygos vertimas su Davido Wardle’o įvadu, iš anglų kalbos verstu tos pačios vertėjos, bei jos parengtais Cicerono veikalo komentarais. Svarstomi leidėjų pasirinkimo skelbti verstinį įvadą privalumai ir trūkumai, aptariami atskiri vertimo iš anglų ir lotynų kalbų klausimai, kai kurie komentarų elementai. Įvado autorius, romėnų istoriografijos ir religijos specialistas, ne tik pateikia turiningą ankstesnių tyrėjų nuomonių svarbesniais veikalo interpretavimo klausimais sintezę, bet ir visais atvejais pasiūlo argumentuotą savo požiūrį. Deja, įvadą išvertus į lietuvių kalbą, tekste atsirado nemažai netikslumų. Lotyniško teksto vertimas taip pat ne visada yra sklandus ir tikslus.

 

Raktažodžiai: Ciceronas, divinacija, pranašavimas

https://doi.org/10.24101/logos.2022.45

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu