2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 111

:. Miglė Miliūnaitė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Filosofinių nuostatų ir religinės muzikos patirties konfliktas Šv. Augustino ,,Išpažinimuose“

Straipsnyje nagrinėjamas vidinis šv. Augustino konfliktas tarp teorinių nuostatų, perimtų iš platonizmo muzikos teorijos tradicijos, ir krikščioniškosios giedojimo praktikos patirties, aprašytos Išpažinimuose. Prieštaravimai interpretuojami remiantis A. Dihle‘io teorija, kad Augustino filosofijoje įvyko lemiama mąstymo slinktis nuo ontologinio prie psichologinio požiūrio į kultūrą. Pirmoje straipsnio dalyje trumpai apžvelgiamos muzikos poveikio sielai prielaidos platonizmo tradicijoje ir jos atspindžiai Augustino ankstyvuosiuose raštuose. Vėliau aptariamas Augustino ambivalentiškumas ir jo muzikos sampratos raidos interpretacijos. Trečioje dalyje siekiama parodyti, kad autentiškai patirdamas muzikos poveikį sielai, Augustinas susiduria su platoniškosios sampratos ribotumu ir religinės patirties aprašymuose atskleidžia jausminių išgyvenimų svarbą.

 

Raktažodžiai: šv. Augustinas, krikščioniškas giedojimas, platonizmas, Albrechtas Dihle‘is, Išpažinimai

https://doi.org/10.24101/logos.2022.44

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu