2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English      Į pradžią

Logos 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

In Memoriam

Prof. dr. Gediminas Mesonis (1968 11 09–2022 07 26)

Mokslinė mintis

Skirmantas JANKAUSKAS
Menonas: anamnezė kaip (at)pažinimas

John F. X. KNASAS
Akviniečio ir Heideggerio fenomenologinė scholastikos redukcija

Nerijus STASIULIS
Martinas Heideggeris: Aristotelio teorijos ikisąvokinė ištaka

Rūta Marija VABALAITĖ
Idėjų prasmė Juozapo Goluchovskio traktatuose

Tomasz MRÓZ
Józefas Jeżowskis (1793–1855): klasikas iš Vilniaus ir jo Platonas tarp Vokietijos ir Rusijos arba Italijos ir Laplandijos

Vytis VALATKA
Scholastinė logika Lietuvoje: eklektizmas ir santykis su Renesanso ir naujųjų amžių filosofija ir logika

Saulius LILEIKIS
Jūrinė dialogo kultūra: vertybinės savivokos įgalinimas

Gintaras KABELKA
Karingasis ateizmas Lietuvos sovietiniame marksizme

Agnietė ŽOTKEVIČIŪTĖ-BANEVIČIENĖ
Religinis terorizmas: dėl religijos ar religijos vardu?

Aktualioji tema

Viktorija RIMAITĖ-BERŽIŪNIENĖ
1863–1864 m. sukilimo įpaminklinimas: valstybės tapatumo paieškos

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą.Klausimas XVII apie sąžinę, 2 ir 3 artikulai

Jonas SOLSBERIETIS
Jono Solsberiečio „Polikratikas” arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus”. 9–12 skyriai

Menas

Tapyba. Dailininkas Vincas Kisarauskas

Antanas ANDRiJAUSKAS
Vinco Kisarausko tapybinės poetikos dramatizmas

Kultūra

Odeta ŽUKAUSKIENĖ
Tapybos ontologija Arūno Vaitkūno kūryboje

Aušra VASILIAUSKIENĖ
Grafienės Marijos Tyzenhauzaitės-Pšezdzeckienės (1823–1890) kūrybinis palikimas

Kristina STANKEVIČIŪTĖ
Ironiška mada Lietuvoje. Gatvės stiliaus aprangos tyrimas

Tomas KAČERAUSKAS
Akademinė laisvė: ar ją reikia reguliuoti?

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byla M. Römerio dienoraščiuose. II dalis: nuolatiniame tarptautinio teisingumo teisme

Aistė DROMANTAITĖ
Tamsioji lyderystės pusė organizacijoje: kas tai ir kaip suvaldyti

Kęstutis ŽEMAITIS
Kunigų seminarija Marijampolėje: atkūrimas

Jaunųjų opusai

Rūta KUPETYTĖ
Diskurso analizė taikant Stuarto Hallo „kodavimo / dekodavimo“ modelį

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu