2003 - 2023

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English      Į pradžią

Logos 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Skirmantas JANKAUSKAS
„Menonas“: dorybė kaip φρόνησις

Oksana SLIPUSHKO
Lietuvos ir Rusios kronikos mąstymo paradigma vėlyvaisiais viduramžiais

Rolandas BARTKUS
Kanto etika ir moralaus dirbtinio intelekto galimybės sąlygos

Yan KAPRANOV
DI technologijų retrospektyviosios prigimties šiuolaikiniame globaliame pasaulyje loginė-filosofinė reinterpretacija

Dalia Marija STANČIENĖ
Biofilosofija: gyvybės „sacrum“ ir „profanum“

Saulius LILEIKIS
Tarptautinės jūrų misijos personalizmas: jūrininko kaip asmens psichologinio pripažinimo bazė

Žilvinas VAREIKIS
Thomo Kasulio civilizacinio mąstymo bruožai

Tomas KAČERAUSKAS
Ar Algis Mickūnas – laimingiausias filosofas?

Irena DARGINAVIČIENĖ
Dvilypis diskurso analizės pobūdis

Rita VAIČEKAUSKAITĖ
Covid-19 pandemija: Platono olos šešėlyje

Aktualioji tema

Agnietė ŽOTKEVIČIŪTĖ-BANEVIČIENĖ
Moralinis karinės galios elementas: Ukrainos kariuomenės pasipriešinimas Rusijos–Ukrainos kare

Olexandr STYSHOV
Kariniai neologizmai šiuolaikinėje ukrainiečių kalboje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XVII apie sąžinę, 4 ir 5 artikulai

Jonas SOLSBERIETIS
Jono Solsberiečio „Polikratikas” arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus”. 13 skyrius

Menas

Piešimas. Piešėjas Mindaugas Lukošaitis

Aušrinė KULVIETYTĖ-CEMNOLONSKĖ
Štricho ritmu per istoriją ir vietos atmintį. Mindaugo Lukošaičio piešiniai

Kultūra

Tomas KAVAlIAUSKAS
Arvydo Šliogerio „lietuviškosios“ Būties paieškos tapyboje

Lina ŠULCIENĖ
Vyskupo Kirilo Jeruzaliečio tarnystės sąlygos ir bruožai

Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
Vilniaus kaip gailestingumo ir piligrimystės miesto tapatybė

Andrius NARBEKOVAS
Surogatinė motinystė – moderni moterų išnaudojimo forma

Amirul MUKMININ
Religinis švietimas didžiausios pasaulyje musulmoniškos šalies valstybinėse mokyklose: praeities ir dabartinė politika, iššūkiai ir politikos rekomendacijos

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byla M. Römerio dienoraščiuose. I dalis: bylos kilmė ir rengimasis teismui

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu