2003 - 2023

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English      Į pradžią

Logos 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Už paramą leidžiant žurnalą dėkojame

Pamokslininkų ordino (Dominikonų) Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynui, skyrusiam 2000 eurų,
UAB „Gloksinija“, skyrusiai 200 eurų,

taip pat visiems tiems, kurie prisidėjo savo lėšomis.

LOGOS bendradarbiai ir skaitytojai

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Skirmantas JANKAUSKAS
„Menonas“: dorybė kaip δόξα Ἀληθησ

Tomas KAČERAUSKAS
Filosofijos sodai ir pasivaikščiojimai juose

Rasius MAKSELIS
Teurgijos noetinės prielaidos neoplatonizmo filosofijoje

John F. X. KNASAS
Akvinietis: nuo „Actus Essendi“ iki „Deus“

Nerijus STASIULIS
Heideggeris: nuo teorijos iki sąvokinės ištakos prie ekstatinio laiko

Saulius LILEIKIS
Jūrinė memuaristika: vertybinis asmenybės lyderystės dėmuo

Aušra ŽEMIENĖ
Komunikacijos proceso efektyvumo užtikrinimas – misija (ne)įmanoma?(semiotinis požiūris)

Aktualioji tema

Aivaras STEPUKONIS
Vakarų civilizacijos raidos perspektyvos: dėl ko (ne)sutaria europiečiai ir amerikiečiai?

Vytautas RUBAVIČIUS
Kartografija šiuolaikinėje civilizacinėje vaizduotėje ir geopolitikoje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Teologijos suma. I d. Traktatas apie kūrimą. 15 Klausimas. Apie idėjas.1–3 Artikulai

Jonas SOLSBERIETIS
Jono Solsberiečio „Polikratikas” arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus”. Antroji knyga, 1–4 skyriai

Menas

Stiklas. Stiklo menininkė Valda Verikaitė

Raimonda SIMANAITIENĖ
Stiklo meno raiškos paieškos Valdos Verikaitės kūryboje

Kultūra

Bin ZHANG
Čiurlionio muzikalumu dvelkianti tapyba: beieškant harmonijos

Karim BAIGUTOV
Kazachų ir lietuvių mitologijos lyginamoji analizė mene

Roma BONČKUTĖ
Panelės Viktorijos kalbos jausmas

Tomas PABEDINSKAS
„Roko maršai“ fotografijoje: roko subkultūra ir simbolinė politinių permainų reprezentacija

Lina ŠULCIENĖ
Krikščioniškos iniciacijos programa Jeruzalėje IV amžiuje

Kęstutis ŽEMAITIS
Vincento Borisevičiaus Marijampolės periodas: nuopelnai švietimuiir savivaldai

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byla M. Römerio dienoraščiuose. III dalis. Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme: ar galima atšaukti iš pareigų Direktorijos pirmininką?

Jaunųjų opusai

Adrian HABURA
Władysławas Tatarkiewiczius Vilniuje (1919–1921 m.). Filosofijos istorija – Etika – Darbo metodai

Daiva VAIŠNORIENĖ
Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios interjero dailė

Monika NUOBARAITĖ
Kūrėjo įvaizdžio formavimas socialiniuose tinkluose

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu