2003 - 2023

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English      Į pradžią

Logos 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Už paramą leidžiant žurnalą dėkojame

Pamokslininkų ordino (Dominikonų) Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynui, skyrusiam 2000 eurų,
UAB „Gloksinija“, skyrusiai 200 eurų,

taip pat visiems tiems, kurie prisidėjo savo lėšomis.

LOGOS bendradarbiai ir skaitytojai

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Rolandas BARTKUS
Martino Heideggerio būties prošvaistė: meno kūrinio prigimtis ir egzistencija

Rūta Marija VABALAITĖ
Pirmieji Juozapo Goluchovskio traktatai Vakarų filosofijos kontekste

Žilvinas VAREIKIS
Lietuvos kultūros filosofijos pokyčiai

Nerijus STASIULIS
Apie juslumo filosofinę sampratą

Saulius LILEIKIS
Ekstremalus darbas: profesinė šizofrenija ir asmenybės psichologinio vientisumo kultūra

Leta DROMANTIENĖ
Moderniosios jaunimo politikos strategijos: nuo Gosta’os Espingo-Anderseno gerovės valstybės teorijos prie įgalinimo praktikos

Aktualioji tema

Oleksandr LEVKO
Rusijos ir Ukrainos karo vaizdavimas Ukrainos Bažnyčios vadovų diskurse

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Teologijos suma. I d. Traktatas apie kūrimą. 16 klausimas: „Apie tiesą“. 1–4 artikulai

Jonas SOLSBERIETIS
Jono Solsberiečio „Polikratikas” arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus”. Antroji knyga, 5-9 skyriai

Menas

Tapyba. Tapytojas Tomas Kiauka

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
M. K. Čiurlionio santykis su gamtos pasauliu: peizažas kaip dvasios būsenos išraiška

Min SUN
„Savęs peržengimas“ Čiurlionio peizažo tapyboje

Bin ZHANG
Guqin: muzikos kelias

Almantas SAMALAVIČIUS
Miestas ir bendruomenė: urbanistinio paveldo atgaivinimo link

Tatyana SOLOMONIK-PANKRASHOVA
„Psalmyno“ atgarsiai Karaliaus Alfredo „4-ojoje Boetijaus poemoje“

Eugenijus DANILEVIČIUS
Krikščioniškoji antropologija – esminė katalikiškosios pedagogikos metodologinio pagrindo komponentė

WISNARNI
Religinio nuosaikumo ugdymas šeimoje ir asmenybės lavinimas: vietos kultūros ir kitų religijų vertinimas

Artūras LUKAŠEVIČIUS
Katalikų Bažnyčios misija „Ad Gentes“ ir anoniminių alkoholikų „12 žingsnių“ programa: dviejų dvasinio gyvenimo ugdymo kelių sąsajos

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Klaipėdos krašto Statuto aiškinimo byla M. Römerio dienoraščiuose. IV dalis. Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme: sprendimas

Jaunųjų opusai

Linartas TUOMAS
Suverenumo samprata Georges’o Bataille’o filosofijoje

Kostas BILIŪNAS
Prasmingos ikimoderniosios architektūros samprata fenomenologų Harrio, Veselio ir Pérezo-Gómezo teorijose

Recenzija

Julius VAITKEVIČIUS
Vienišas laivelis Veisiejo ežero platybėse: kritiniai pamąstymai apie A. Andrijausko monografiją „Čiurlionio orientalizmo metamorfozės“

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Rūta Bagdanavičiūtė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu