2003 - 2024

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English      Į pradžią

Logos 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Už paramą leidžiant žurnalą dėkojame</b>

Pamokslininkų ordino (Dominikonų) Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynui, skyrusiam 2000 eurų,

taip pat visiems tiems, kurie prisidėjo savo lėšomis.

LOGOS bendradarbiai ir skaitytojai

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Tomas SODEIKA
Ericho Neumanno „Naujoji etika“, arba psichologinė prieiga prie pamatinio etinio šiuolaikybės iššūkio

Saulius RUMŠAS OP
Žmogiškosios elgsenos imperatyvai stichinės nelaimės akivaizdoje pagal Bazilijaus Cezariečio „Homilia dicta tempore famis et siccitatis“

Vygandas ALEKSANDRAVIČIUS
Chemijos dalykai XVIII amžiaus vidurio Prancūzijoje ir jų atšvaitai Lietuvoje

Zdzislaw KIELISZEK
Immanuelio Kanto filosofijos potencialas popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Amoris Laetitia“ kontekste

Saulius KETURAKIS
Marshallas McLuhanas apie darnią aplinką, ekologijos priklausomybę nuo greičio ir gamtos pabaigą

Tomas KAVALIAUSKAS
Ryšys tarp teisingumo, jo naudos ir žmogaus prigimties Sokrato politinėje filosofijoje

Jan KUDRNA
Keletas pamąstymų apie valstybės mokslą ir konstitucinę sąvoką „tauta“

Lina VIDAUSKYTĖ
Garbės samprata karinėje etikoje

iryna RIABCHUN
Xenakis ir Heideggeris: bendros pasaulėžiūros paradigmos

Aktualioji tema

Vojtěch MAŠEK
Maisto, teisės į maistą ir maisto saugumo prasmės paieškos: preliminarūs filosofiniai bei teologiniai svarstymai

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Teologijos suma. I d. Traktatas „Apie vieną Dievą.“ 17 klausimas: „Apie melą“. 1–4 artikulai

Jonas SOLSBERIETIS
Jono Solsberiečio „Polikratikas” arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus”. Antroji knyga, 14–16 skyriai

Menas

Tapyba. Dailininkas Raimundas Majauskas

Kultūra

Bin Zhang
Gyvatės pasakojimai: Eglės ir Bai Suzhen tarpkultūrinė harmonija

Antanas ANDRIJAUSKAS
M. K. Čiurlionio tapybos sąsajos su Redonu ir Chagallu

Tomas KAČERAUSKAS
Filosofiniai architektūros kontekstai

Iryna I. NESEN
Stilistinis Ukrainos avangardinio teatrinio kostiumo paveldas

Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
Akademinio jaunimo vertybės CoVID-19 pandemijos ir karo Ukrainoje kontekste

Irena DARGINAVIČIENĖ
Šiuolaikinių technologijų integravimas į ugdymo procesą: nauda, iššūkiai ir rizika

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byla M. Römerio dienoraščiuose. VI dalis: teismas ir teisėjai

Jaunųjų opusai

Agnė GINTALAITĖ
„Manyje jau daug salos“ – šviesiai žalia Fuerteventūros gyvenimo būdo migrantų lietuvių religinė tapatybė

Recenzija

Elena ŠIAUDVYTIENĖ
Knygos apžvalga

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Rūta Bagdanavičiūtė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu