2003 - 2006

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Įvadas

Marija BARKAUSKAITĖ
Paslapties pėdsakai Derrida mąstymo erdvėje.

Aktualioji tema

Jacques DERRIDA
Derrida mintys iš autobiografinio filmo Tarp kita ko: Derrida

Mokslinė mintis

Jacob ROGOZINSKI
Dosnumo posūkis

Antanas ANDRIJAUSKAS
Jacquesio Derrida dekonstruktyvistinės estetikos principai

Jean-Philippe MILET
Derrida demonas. Ateizmo klausimas

Tomek KITLINSKI, Stephane SYMONS
Kitas Jacquesio Derrida filosofijoje ir politikoje: "meilė griuvėsiams"

Menas

Giedrius KAZIMIERĖNAS

Tapyba

Mokslinė mintis

Tomas KAČERAUSKAS
Gyvenamojo pasaulio kūrybinės ribos: Derrida, Heideggeris, Bachtinas

Ieva LAPINSKA
Ar įmanoma demokratijos programa?

Nijolė KERŠYTĖ
Santykio su kitu negalimybė J. Derrida dekonstrukcionizme

Stanislovas MOSTAUSKIS
Apie Derrida sąvokos differance prasmių lauką ir pagrindines konotacijas

Dalia Marija STANČIENĖ
Derrida gestas Husserliui: gęstantys Ikaro pėdsakai danguje

Juozas ŽIILIONIS
Mąstymas ir kalba: Jacques Derrida ir Antanas Maceina

Rūta Marija VABALAITĖ
Užuojautos samprata Gramatologijoje

Edita BUDRYTĖ
Nietzsche ir Derrida apie dovanojimą

Marija ONIŠČIK
Postmodernioji universiteto idėja ir atsakomybė

Mikalai BIASPAMIATNYKH
Baltarusių tapatybė: dekonstruktyvistinis ir konstruktyvistinis aspektai

Basia NIKIFOROVA
Religinis pliuralizmas: "besąlygiško svetingumo" iššūkis

Autoriai 207

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
 
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė,
redaktorius - Gintautas Vyšniauskas,
stilistė - Aldona Radžvilienė,
stilistas (anglų k.) - Joseph A. Everatt
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net