2003 - 2007

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Aktualioji tema

Pranas DOVYDAITIS
Biografija

Laima DOVYDAITYTĖ-JUŠKEVIČIENĖ
Iš sovietinio teismo archyvinės medžiagos apie tėvą profesorių Praną Dovydaitį

Petras PLUMPA
Jaunimo mokytojas ir bičiulis

Jovilė Kotryna BAREVIČIŪTĖ
Prano Dovydaičio intelektualinės biografijos vingiai

Aldona VASILIAUSKIENĖ
Pranas Dovydaitis: laiškai Onai Bučinskaitei-Mačiunskienei

Filosofijos istorija

Pranas DOVYDAITIS
Istorijos filosofija ir jos problemos

Menas

Romas ORANTAS
Grafika

Mokslinė mintis

Jonas BALČIUS
Pranas Dovydaitis ir filosofija

Faustas JONČYS
Mokslinės Prano Dovydaičio kūrybos religinė-filosofinė problematika

Juozas BANIONIS
Prano Dovydaičio matematiniai tekstai ir jų reikšmė

Lilija DUOBLIENĖ
Filosofijos mokymo programų kaita: nuo tarpukario iki šių dienų

Tatjana BULAJEVA
Suaugusiųjų ugdymas: kritinio sąmoningumo link

Irena STONKUVIENĖ
Koedukacijos problema vidurinėse ir aukštesniosiose XX a. pradžios Lietuvos mokyklose

Marija BARKAUSKAITĖ
Ugdymo idėjų sklaida Prano Dovydaičio pedagogikoje

Rūta Marija VABALAITĖ
Naujausios filosofijos panorama Prano Dovydaičio straipsniuose

Dalia Marija STANČIENĖ
Pranas Dovydaitis: Augustino filosofijos aktualumas

Juozas ŽILIONIS
Pranas Dovydaitis: ugdymo kultūrinis-religinis klodas

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
 
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė,
redaktorius - Gintautas Vyšniauskas,
stilistė - Aldona Radžvilienė,
stilistas (anglų k.) - Joseph A. Everatt
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net