2003 - 2007

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Antanas ANDRIJAUSKAS
Arthuro Schopenhauerio santykis su Vakarų metafizinės filosofijos tradicija

Stasys MOSTAUSKIS
Schopenhaueris - apie estetinę patirtį (pabaiga)

Saulenė PUČILIAUSKAITĖ
Ką Kantas ir Wittgensteinas mums nori pasakyti apie religiją

Tomas KAČERAUSKAS
Dievo įvardijimas kūrybos fenomenologijoje

Tomas KIAUKA
Inkarnacija ir sekuliarizacija: Gianni Vattimo krikščionybės interpretacija ir postmodernizmas

Juozas ŽILIONIS
Dialogo slėpiniai: nuo mistikos link tikrovės

Dalia Marija STANČIENĖ
Paideia pagal Anzelmą Kenterberietį: tikiu, kad suprasčiau

Aktualioji tema

Eglė ALEKNAITĖ
Šamanizmas ir neošamanizmas: lyginimo galimybės ir supratimo problematika (pabaiga)

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie blogį. 1 klausimas, 4 artikulas

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Tylus Dalios Kasčiūnaitės spalvų lytėjimas

Dalia KASČIŪNAITĖ
Tapyba

Kultūra

Valdas PRUSKUS
XX a. pradžios katalikiškojo modernizmo atgarsiai Lietuvoje

Odeta ŽUKAUSKIENĖ
Jurgio Baltrušaičio intelektualinės biografijos vingiai (pabaiga)

Romualdas DULSKIS
Hesychazmo idėjos šv. Andriejaus Rubliovo kūryboje (pabaiga)

Aušra VASILIAUSKIENĖ
Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko dailėje (tęsinys)

Rita ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ
Tautiškos sąmonės brandos galimybių ieškojimas (M. K. Čiurlionio atvejo analizė) (pabaiga)

Jolita MULEVIČIENĖ
Asmuo ir vizualioji aplinka: estetinis sąveikos aspektas

Jaunųjų opusai

Margarita POŠKUTĖ
XVIII a. pabaigos - XIX a. pradžios Lietuvos masonų etinės bei religinės nuostatos

Tomas SAULIUS
Dialektika Platono ir Kanto filosofijoje (pabaiga)

Evaldas JUOZELIS
Tikrovė ir ideologija: S. Žižek, R. Rorty (pabaiga)

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Žmogiškosios būties tragizmas Schopenhauerio ir Nietzsche's etinėse koncepcijose (pabaiga)

Mindaugas GRIGAITIS
Klausimas Martino Heideggerio suvokimo struktūroje

Atmintis

Aldona VASILIAUSKIENĖ
Albinas Šmulkštys - dvasinių vertybių ieškotojas

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
 
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė,
redaktorius - Gintautas Vyšniauskas,
stilistė - Aldona Radžvilienė,
stilistas (anglų k.) - Joseph A. Everatt
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net