2003 - 2010

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Edmundas ADOMONIS
Apie stebėjimus

Dalius VILIŪNAS
Res admirabilae: lietuviškoji ikikritinės I. Kanto filosofijos recepcija (tęsinys)

Gintaras KABELKA
Lietuvos filosofijos istoriografijos bruožai

Agnė BUDRIŪNAITĖ
Tikėjimo riteris – tarp egzistencializmo ir misticizmo

Pranciškus-Ksaveras CAZALI
Absurdas ir viltis egzistencializmo filosofijoje

Stanislovas MOSTAUSKIS
Foucault: apie istorijos atstumtą beprotybę

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Gyvenimas ir pažinimas W. Dilthey’aus ir F. Nietzsche’ės filosofijoje

Vytis VALATKA
Kinikų etinis maištas: vidinė laisvė, begėdystė, idealios visuomenės modelis ir askezė

Algis UŽDAVINYS
Dialektinės-soteriologinės platonizmo perspektyvos antikos filosofijos kontekste

Dalia Marija STANČIENĖ
Gilberto Poriečio platoniškasis realizmas: prigimties definicijos

Juozas ŽILIONIS
Porfirijas ir XII a. scholastinė psichologija

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Metafizikos onus probandi (tęsinys)

Aktualioji tema

Charles RIDOUX
Apsilankymai pas Pasaulio karalių: Joinville'is, Thomas de Cantimpré, Ossendowskis, Hiltonas, Roerichas ir Čiurlionis (pabaiga)

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. 4–9 skyriai.

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Gamtos grožio atspindžiai Valentino Algirdo Kaliūno kūryboje

Valentinas Algirdas KALIŪNAS.
Menas

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Senovės indų šilpašastros apie meistrą ir meninę kūrybą

Tomas KAČERAUSKAS
Grožio vieta kultūros rūbe.

Almantas SAMALAVIČIUS
Vartojantis ar kūrybingas miestas?.

Žilvinė GAIŽUTYTĖ-FILIPAVIČIENĖ
Muziejinis vandalizmas ir jo recepcija Lietuvoje: „Danajos“ atvejis

Vilija TARGAMADZĖ
Organizacijos kultūra kaip potencialus ugdymo tobulinimo veiksnys

Darius LIUTIKAS
Moderni piligrimystė – skirtingų vertybių išraiška.

Jaunųjų opusai

Eglė ALEKNAITĖ
Folkloro ansamblių etninės kultūros interpretacijų kontekstas

Raimondas KAZLAUSKAS
Jėgos teisė ir teisės jėga graikų politinėje teologijoje (pabaiga)

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Romantikų meno filosofijos įnašas į sinestezijos teoriją

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net