2003 - 2010

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Pro memoria

Algis Uždavinys (1962 04 26 – 2010 07 25)

Mokslinė mintis

Algis UŽDAVINYS
Dialektinės-soteriologinės platonizmo perspektyvos antikos filosofijos kontekste (tęsinys)

Antanas ANDRIJAUSKAS
Freudo santykiai su neklasikine mąstymo tradicija ir jo metafilosofijos personažai

Agnieška JUZEFOVIČ
Nušvitusios meditatyvios sąmonės fenomenas ir daoizmas

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Carlo Gustavo Jungo meninės kūrybos interpretacija

Aušra MALKEVIČIŪTĖ
Moteriškojo prado vaidmuo Nikolajaus Berdiajevo filosofinėje kūryboje

Gintaras KABELKA
Marksistinė filosofijos istoriografija Lietuvoje: vertikalusis redukcionizmas

Gediminas MESONIS
Konstitucijos interpretavimo kokybės: common sense ir mokslinė doktrina

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Ketvirtasis Dievo buvimo įrodymas, arba kaip iš gramatinės formos padaromas Dievas

Dalia Marija STANČIENĖ
Egidijus Romietis: filosofų klaidos

Raimondas KAZLAUSKAS
Jėgos teisė ir teisės jėga formuojantis graikų poliui (pabaiga)

Aktualioji tema

Saulius LILEIKIS
Jūrinio Europos mentaliteto sakralinių ištakų metmenys

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. 16–21 skyriai

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Chagallo spalvų magija

Marcas CHAGALLAS.
Tapyba

Kultūra

Tomas KAČERAUSKAS
Kultūros tradicija ir naujybė: prieštaros ir sąveikos

Almantas SAMALAVIČIUS
Miesto kultūros žymėjimas ir Jane Jacobs

Odeta ŽUKAUSKIENĖ
Žiūros antropologija: apie kasdienybę ir ekranų kultūrą

Kęstutis ŽEMAITIS
Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis: tarp dvasinio pašaukimo ir politikos

Daiva TAMOŠAITYTĖ
Sri Aurobindo nacionalinė idėja ir revoliucinė veikla Bengalijoje (pabaiga)

Jaunųjų opusai

Lina KLUSAITĖ
Dialoginis ir monologinis teatro modelis Lietuvos teatro ideologinėje perspektyvoje (tęsynis)

Rasa LEVICKAITĖ
Kūrybingumo fenomenas kaip kompleksinio reiškinio evoliucija

Recenzija

Ona GAIDAMAVIČIŪTĖ
Įvaizdijant žodį. Arvydo Šliogerio žodžių ir vaizdų knygos Melancholijos archipelagai recenzija

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net