2003 - 2011

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Antanas Andrijauskas
Sartre’o egzistencinės ontologijos principai (pabaiga)

Algirdas DEGUTIS
Kaip galima liberalizmo tironija (pabaiga)

Povilas ALEKSANDRAVIČIUS
Heideggerio jaunystės filosofija: nuo amžinybės garbinimo iki laiko suabsoliutinimo

Grzegorz BACHANEK
Šv. Tomas Akvinietis Josepho Ratzingerio (Benedikto XVI) apmąstymuose

Romualdas DULSKIS
Krikščioniškojo pašaukimo aspektai anglikonybėje

Juozas ŽILIONIS
Šv. Bonaventūra apie dieviškąjį būties apšvietimą

Loreta POŠKAITĖ
Meninės išraiškos samprata klasikinėje ir XX a. pr. kinų literatūros estetikoje: tradicija ir naujovės

Aktualioji tema

Saulius LILEIKIS
Prel. Mykolas Krupavičius – nepriklausomos Lietuvos kūrėjas ir gynėjas (pabaiga)

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. 26–37 skyriai

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Rytų įtakos ir menų sąveikos ieškojimai Liudo Truikio scenografijoje

Liudas TRUIKYS
Scenografija

Kultūra

Rimantas BALSYS
Dėl 1249 metų Kristburgo sutartyje minimų „tilussones vel ligaschones“ (pabaiga)

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Sigmundo Freudo psichoanalitinė meno kūrinio interpretacija

Valdas PRUSKUS
Kūrybinių industrijų produktai kaip kultūrinės vertybės: savitumas ir kūrimo ypatumai

Brigita KAIRIENĖ
Orumo kategorija bausmės koncepcijoje

Edgaras KLIVIS
Sveiki atvykę į mimezio dykumą: Gintaras Varnas ir naujosios mimetinės strategijos Lietuvos teatre

Ina PUKELYTĖ
Teatro erdvė ir naujosios vaizdo medijos

Jaunųjų opusai

Asta VALIUKAITĖ
Bibliniai įvaizdžiai šiuolaikiniame Lietuvos teatre: imitacija, transformacija, deformacija (pabaiga)

Algirdas KAZLAUSKAS
Religijos ir sekuliarizmo santykis tarptautiniuose santykiuose

Margarita POŠKUTĖ
Simono Šultės visuomenės raidos teorija

Inga MITKUTĖ
Filosofinė kalba kaip meno kūrinys

Indrė ŠURKUTĖ
Šv. Antano Paduviečio ikonografija Lietuvos baroko dailėje

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net