2003 - 2011

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Romualdas DULSKIS
Krikščioniškojo pašaukimo aspektai anglikonybėje (pabaiga)

Povilas ALEKSANDRAVIČIUS
Heideggerio jaunystės filosofija: nuo amžinybės garbinimo iki laiko suabsoliutinimo (tęsinys)

Stasys MOSTAUSKIS
Transgresija – ribų patirtis ir absoliutaus netapatumo kalba

Gediminas MESONIS
Teisinio diskurso dialektika

Vytis VALATKA
Antikos kinikų iššūkis šiuolaikiniam pasauliui: vaistai chroniškai civilizacijos ligai gydyti

Gintaras KABELKA
Integruojamieji filosofiniai istoriniai aiškinimai Lietuvoje

Dalia Marija STANČIENĖ
Šv. Bonaventūros mistikos metafizika

Aktualioji tema

Robertas PUKENIS
Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybės vienybės idėja

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 38–41 skyriai

Menas

Vytautas BRĖDIKIS.
Fotografija

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Indų poetikos raida: Bhamaha ir Dandinas

Birutė OBELENIENĖ
Santuokos ir šeimos vienovės vaidmuo šeimos tvarumui, asmenų ir valstybės gerovei

Rimgaudas BUBELIS
Fizikinio energijos termino globalizacija

Rimantas BUIVYDAS
Viešųjų erdvių transformacija Lietuvos miestuose

Kęstutis ZALECKIS
Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

Laima ŠINKŪNAITĖ
Kauno Šventojo Kryžiaus bažnyčia: nereglamentuotas Via Crucis freskų ciklas

Jaunųjų opusai

Inga MITKUTĖ
Filosofinė kalba kaip meno kūrinys (pabaiga)

Indrė ŠURKUTĖ
Šv. Antano Paduviečio ikonografija Lietuvos baroko dailėje (tęsinys)

Mantas RADŽVILAS
Politinės filosofijos modernizacija kaip žinojimo sistemų kaita: teorinio modelio ir gyvenamojo pasaulio inversijos logika

Gediminas DEGĖSYS
Intuityvistinių ir lingvistinių metodologinių prieigų galimybės subsacharinių kultūrų tyrimuose

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Modernistinės sinestezijos estetikos ir meno praktikos prielaidos

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net