2003 - 2011

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Algirdas DEGUTIS
Ekonomika kaip prakseologija: filosofiniai „austrų ekonominės mokyklos“ pagrindai

Skirmantas JANKAUSKAS
Gorgijas ir Protagoras: poli(ti)nio subjekto legitimavimo anatomija

Kristupas SABOLIUS
Paveikslinė sąmonė, reprezentacija ir vaizduotė

Aušra MALKEVIČIŪTĖ
Fenomenologinė Nikolajaus Berdiajevo vertybių samprata

Agnieška JUZEFOVIČ
Vizualinio posūkio ir vizualinių studijų fenomenas dabartinėje kultūroje

Raimondas KAZLAUSKAS
Stoicizmo vaidmuo legitimuojant helenistinę monarchiją

Aktualioji tema

Robertas PUKENIS
Teologų misija šiandieniniame globalizuotame pasaulyje ir sekuliarizuotoje visuomenėje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 49–54 skyriai

Menas

Vladas EIDUKEVIČIUS
Tapyba

Kultūra

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Sinestezijos samprata Vasilijaus Kandinskio kūryboje

Antanas ANDRIJAUSKAS
Prancūzų ir britų psichologinė estetika kelyje į meno psichologiją (pabaiga)

Almantas SAMALAVIČIUS
Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos

Rimantas BALSYS
„Dievo stalas“ XVI–XVII a. rašytinių šaltinių duomenimis

Lina PETROŠIENĖ
Tautosakos rinkimo ištakos Šilutės apylinkėse: objekto ir konteksto sąveika

Laima ŠINKŪNAITĖ
Didžioji Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia kaip Lietuvos valstybingumo simbolis

Aivaras STEPUKONIS
Du tautinės tapatybės vektoriai, arba žvilgsnis anapus gimtosios kalbos ir gimtojo krašto

Jaunųjų opusai

Deimantė DEMENTAVIČIŪTĖ
Dvasinės kelionės archetipas Oskaro Koršunovo spektaklyje „Kelias į Damaską“

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net