2003 - 2012

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Prano Dovydaičio premija

Pro Memoria

Tėvas Jonas Dominykas Grigaitis OP (1914–1937–1939–2012)

Mokslinė mintis

Helmutas ARNAŠIUS
Logos ir siela Hėrakleito filosofijoje

Arūnas BINGELIS
Akivaizdumas kaip tikrovės pažinimo principas: filosofijos, logikos ir dykumos tėvų takoskyra?

Loreta POŠKAITĖ
Daoizmas, fengshui, ekologija šiuolaikiniame pasaulyje ir Lietuvoje: Kinijos ir Vakarų filosofijų sąveikos bei recepcijos pavyzdys

Julius VAITKEVIČIUS
Klasikinio daoizmo mąstytojų Laozi ir Zhuangzi prado energijos interpretacija

Saulius KETURAKIS
Marshallo McLuhano pratybos

Aktualioji tema

Robertas PUKENIS
Teologų misija šiandieniniame globalizuotame pasaulyje ir sekuliarizuotoje visuomenėje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis . Trečioji knyga . Apvaizda . 55–60 skyriai

Menas

Agnė NARUŠYTĖ
Laiko patirtis Remigijaus Treigio fotografijose

Remigijus TREIGYS. Fotografija

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Indų miniatiūrinės tapybos sklaida islamizacijos laikotarpiu

Audrius BEINORIUS
Krikščionybė Indijoje: kultūrinės ir teologinės transformacijos

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Sinestezija futurizmo manifestuose ir mene

Almantas SAMALAVIČIUS
Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos (pabaiga)

Vilija TARGAMADZĖ
Saugojamoji sistema – laisvojo ugdymo paradigmos įgyvendinimo Lietuvos mokykloje galimybė

Eligijus DZEŽULSKIS-DUONYS
Demokratijos tapatumo problema: mažuma vs dauguma

Valdas PRUSKUS
Politikų dalyvavimo pramogų reginiuose fenomenas

Jaunųjų opusai

Evaldas JUOZELIS
Hermeneutinės mokslo filosofijos projektas

Algirdas KAZLAUSKAS
Religijos veiksnio tyrimų politikoje atgimimas ir civilizacijų konflikto kritika

Žilvinas VAREIKIS
Kalba kaip raštas ir kaip šneka

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net