2003 - 2012

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Antanas ANDRIJAUSKAS
Algio Uždavinio įnašas į civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos tyrinėjimus

Skirmantas JANKAUSKAS
Faidonas: filosofavimas kaip „antrasis plaukimas“

Agnė BUDRIŪNAITĖ
Absoliutaus vienio akivaizda Plotino ir Zhuangzi filosofijoje

Tomas SAULIUS
Anzelmas Kenterberietis: Fides quaerens argumentum

Audronė DUMČIENĖ
Argumento už ontinį asmenų paprastumą kritinė analizė

Tomas KIAUKA
Tarp tikėjimo ir proto: protestantiškoji teologija modernybės laikais (pabaiga)

Zigmas KAIRAITIS
Nuo sinergazijos iki sinergetikos: J. Vabalo-Gudaičio sąveikos pedagogikos žymės ir linkmės

Aivaras STEPUKONIS
Skrydis su Immanueliu Wallersteinu, arba kaip pasaulinė sistema pateko į blaškos zoną

Aktualioji tema

Gediminas MESONIS
Žmogaus teisių turinio dichotominė dilema

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 65–68 skyriai

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Mstislavo Dobužinskio architektūrinio peizažo stiliaus intymumas

Mstislavas DOBUŽINSKIS. Tapyba

Kultūra

Aurelija RUSTEIKIENĖ
Šv. Simono Stoko vizijos ikonografinė tradicija Lietuvos karmelitų bažnyčiose. Pirmavaizdis ir kartotė

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Sinestezijos estetika Gilleso Deleuze’o rizomatinės metodologijos požiūriu

Loreta POŠKAITĖ
Nacionaliniai simboliai kaip tarpkultūrinių sąveikų rezultatai: Didžioji siena kinų ir vakariečių vaizduotėje

Kęstutis ŠAPOKA
Tradicinių estetinių kodų mutacijos šiuolaikinėse (psicho)terapinėse praktikose

Kęstutis ŽEMAITIS
Šunskų parapijos kanoninės vizitacijos 1911–1941 metais

Jaunųjų opusai

Dovilė ŽALDARYTĖ
Rašto medijų sąsaja su individualios savimonės bei modernios ,,įsivaizduojamos” bendruomenės fenomenais

Agnė KULBYTĖ
Eugène Delacroix tapybos vizija ir kai kurios atsigręžimo į romantizmą prielaidos

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net