2003 - 2013

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Rūta Marija VABALAITĖ
Moralės filosofijos ypatybės Juozapo Goluchovskio „Konkursiniame traktate“

Ernesta MOLOTOKIENĖ
Jürgen Habermas: komunikacijos (ne)galimybė medijuotoje visuomenėje

Antanas ANDRIJAUSKAS
Merlau-Ponty egzistencinės fenomenologijos estetika įtakų apsuptyje

Stanislovas MOSTAUSKIS
Subjekto paieškos Jacqueso Lacano veidrodžių karalystėje

Agnieška JUZEFOVIČ
Tuštumos samprata konfucianizmo mąstymo tradicijoje

Rasius MAKSELIS
Plotino „Mąstymo gyvenimo“ koncepcijos ištakos ir termino „ζωή“ vartojimo Eneadose aspektai

Dalia Marija STANČIENĖ
XIII a. scholastinis diskursas „De Aeternitate Mundi“: Boecijaus Dakiečio racionalizmas

Aktualioji tema

Robertas PUKENIS
Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 69–71 skyriai

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Augustino Savicko tapybinės poetikos dramatizmas

Augustinas SAVICKAS. Tapyba

Kultūra

Rimantas SLIUŽINSKAS
Regioninės tapatybės apsisprendimo trajektorijos Klaipėdos tautinių mažumų gretose: lenkų atvejis

Donatas BRANDIŠAUSKAS
Įvietinta sėkmė ir galia: Rytų Sibiro autochtonų Oročėnų-Evenkų posovietinio kraštovaizdžio patirtys

Aivaras STEPUKONIS
Pasaulinė naujųjų amžių sistema statiniu pjūviu: Immanuelio Wallersteino įžvalgos

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Simbolizmo estetikos ir meno kritikos poveikis sinestezijos teorijai

Kęstutis ŽEMAITIS
Nestorianizmas krikščioniško mokslo kontekste

Rita ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ
Vertybių ugdymo poreikis tarpukario darbininkijos terpėje

Irena DARGINAVIČIENĖ
Sokrato metodo vaidmuo anglų kalbos mokymuisi

Jaunųjų opusai

Karolis DOVLIAŠ
Teatras ir kinas. Kuriuo tikėti?

Žilvinas SVIGARIS
Tarpkultūrinio dialogo pagrindų paieškos: Hisamatsu ir Heideggeris

Žilvinas VAREIKIS
Maxo Schelerio filosofinės antropologijos kritinė perspektyva

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net