2003 - 2013

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Dalius VILIŪNAS
Barono d’Holbacho pėdsakai XvIII a. Lietuvoje. Libertiniški LDK pabaigos kontekstai

Algirdas BUDREVIČIUS
Ar galima semiotiką pradėti nuo Aristotelio? Ženklo aiškinimas, grįstas hilomorfine esaties teorija

Oksana JOSIPENKO
Lingvistinis posūkis filosofijoje: gramatinė versija

Antanas ANDRIJAUSKAS
„Suvokimo fenomenologija“ ir Merlau-Ponty meno filosofijos ištakos

Ernesta MOLOTOKIENĖ
Bourdieu vs. Habermasas: „Mass media“ poveikio viešybei problema

Darius KLIBAVIČIUS
Filosofija ir ugdymas naujųjų medijų amžiuje: Marshallo Mcluhano indėlis

Tomas KAČERAUSKAS
Medija, religija ir filosofiniai klausimai

Gediminas MESONIS
T. G. Masaryko idealios valstybės vizija: tarpukario Čekoslovakijos pasaulėžiūros pamokos

Darijus BEINORAVIČIUS
Konstruktyvioji teisės epistemologija

Rasius MAKSELIS
Plotino „Mąstymo gyvenimo (ζωή)“ ir „Mąstymo kaip aktualaus veikimo (ἐνέργεια)“ koncepcijų lyginamoji analizė

Aktualioji tema

Rimas SKINKAITIS
Evoliucijos teorija krikščioniškojo mokymo perspektyvoje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 72–77 skyriai

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Tautinio tapatumo paieškos Algirdo Petrulio koloristikoje

Algirdas PETRULIS. Tapyba

Kultūra

Zigmas KAIRAITIS
Vieta, kalba, kultūra kaip švietimo erdvės apibrėžtys

Valdas PRUSKUS
Internetinės kultūros produktų kūrimo ir teikimo etiniai aspektai

Jaunųjų opusai

Jūratė SABAŠINSKAITĖ
Ekofilosofija: M. Merleau-Ponty, kūnas, suvokimas bei dialogas

Lina MICHELKEVIČĖ
Pro-testo laboratorija: bendradarbiavimo strategija kaip viešosios erdvės steigtis

Rimantė STANKEVIČIŪTĖ
Metateatralioji šiuolaikinės Lietuvos scenos kalbos interpretacija

Recenzija

Tautvydas VĖŽELIS
Žaltvykslės nihilistinių ūkų horizonte

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net