2003 - 2014

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Tomas KAČERAUSKAS
Kūrybos visuomenės terminai ir sampratos

Agnieška JUZEFOVIČ
Regimumo ir vizualinės komunikacijos metamorfozės: nuo fenomenologijos iki postmodernizmo

Gediminas DEGĖSYS
Panafrikanistinės ideologijos metamorfozės civilizacinės ir kultūrinės tapatybės paieškose

Romualdas DULSKIS
Konfucianizmo ir krikščionybės doktrininės analogijos ir skirtumai tarpreliginio dialogo perspektyvoje

Mindaugas RAGAIŠIS
Tikėti Bažnyčioje ir su Bažnyčia

Aktualioji tema

Lina VIDAUSKYTĖ, Tomas SODEIKA
Medijų filosofija: vizualinis raštingumas ir sakytinis žodis (Seminaras)

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 88–91 skyriai

Menas

Menininkas Petras Repšys

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Petro Repšio mitopoetinio universalizmo ištakų paieškos

Nijolė TALUNTYTĖ
Karolio Podčašinskio dailės teorijos darbai

Alfonsas MOTUZAS
Rokiškio Kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

Vilija TARGAMADZĖ
Laisvojo ugdymo paradigmos ir katalikiškojo ugdymo sąsajų naratyvas

Valdas PRUSKUS
Neformalioji komunikacija: gandai kaip socialinės kontrolės, saugos ir tapatumo užtikrinimo priemonė

Jaunųjų opusai

Gintarė NARAUSKAITĖ

Teatro semiotika: kūno semiotizavimo teorinės perspektyvos

Agnė KULBYTĖ
Romantizmo transformacijos postmodernioje estetikoje: tapatumo požymiai ir ribos

Rūta DAPKŪNAITĖ
Valstybės skurdo samprata ir gerovės problema: Kambodžos atvejis

Žaneta ČĖSNIENĖ
Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

Žilvinas VAREIKIS
Tarpkultūrinės filosofijos germaniškų tyrinėjimų spektras

Recenzija

Gintautas VYŠNIAUSKAS

Dar vienas bandymas patobulinti teodicėją: tomistinis blogio problemos apmąstymas

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net