2003 - 2014

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Rūta BAGDANAVIČIŪTĖ
Hermeneutika anapus objektyvizmo ir reliatyvizmo: trauminės atminties patirtys

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Masės žmogaus ir dvasios elito priešprieša Ortegos y Gasseto gyvenimo filosofijoje

Eligijus DZEŽULSKIS-DUONYS
Proto problemos

Agnieška JUZEFOVIČ
Dvasinių ir betikslių kelionių žemėlapiai

Vytautas RUBAVIČIUS
Prekiniai santykiai: vaizdas, įvaizdis ir vizualumas

Ernesta MOLOTOKIENĖ
Naujųjų medijų vartotojo / kūrėjo moralinė atsakomybė: paparacių atvejis

Antanas ANDRIJAUSKAS
Kinų estetiškumo samprata ir vaizduojamosios dailės traktatų savitumas

Aktualioji tema

Daiva TAMOŠAITYTĖ
Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija? (Seminaras)

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 92–94 skyriai

Menas

Tapytojas ir scenografas Adomas Jacovskis

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Litvakų dailės tradicijų tęsimas intymioje Adomo Jacovskio tapybinėje poetikoje

Vaida KAMUNTAVIČIENĖ
Šv. Benedikto regulos adaptacija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės benediktinių vienuolynuose

Artūras GRICKEVIČIUS
Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijos perkėlimas iš Varnių į Kauną (1864–1866 m.)

Eugenijus DANILEVIČIUS
Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

Eglė ALEKNAITĖ
Užgavėnės Panevėžyje ir jose konstruojamos tapatybės

Valdas PRUSKUS
Rinkos etinės ribos pilietinės visuomenės tapsmo, profesijos autonomiškumo ir asmeninių santykių kontekste

Jaunųjų opusai

Gintarė NARAUSKAITĖ
Teatro semiotika:kūno semiotizacijos perspektyvos modernaus teatro kontekste

Simas ČELUTKA
Ludwigo Wittgensteino religijos filosofijos vientisumo problema

Žilvinas VAREIKIS
Kultūrų tyrinėjimo dinamika

Viktorija VARANAUSKAITĖ
Architektūros modelis „Nuo medžio prie mūro“ remiantis Lietuvos didžiuoju naratyvu

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net