2003 - 2014

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Tomas KAČERAUSKAS
Kūrybos visuomenė: tyrimo metodai ir problemos

Ernesta MOLOTOKIENĖ
Mike’o SanDbothe’s pragmatinės medijų etikos projektas

Vytis VALATKA
Įrodymas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje

Eligijus DZEŽULSKIS-DUONYS
Instrumentinio proto būties legitimacija: silpnumas ir bergždumas

Gediminas MESONIS
Žmogaus teisių apsaugos metodologija: Europos Žmogaus Teisių Teismas vs sociumo entropija

Romualdas DULSKIS
Konfucianizmo ir krikščionybės doktrininės analogijos ir skirtumai tarpreliginio dialogo perspektyvoje (pabaiga)

Antanas ANDRIJAUSKAS
Kinų estetiškumo samprata ir vaizduojamosios dailės traktatų savitumas (pabaiga)

Aktualioji tema

John F. X. KNASAS
Atsakymas mano kritikui G. Vyšniauskui

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 95–97 skyriai

Menas

Viktoras Vizgirda (1904–1993). Tapyba

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Viktoro Vizgirdos ekspresyvių spalvų ir šiltų tonų spindėjimas

Raimonda SIMANAITIENĖ
Dailės kūrinio meninio vaizdo samprata: apibrėžtys ir suvokimo kaita

Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
Antropologijos vizualizacija: nuo fotografijos iki vizualinės antropologijos

Rimantas BALSYS
Maldininkai-elgetos Lietuvoje ir Prūsų Lietuvoje

Artūras GRICKEVIČIUS
Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

Eglė ALEKNAITĖ
Užgavėnės Panevėžyje ir jose konstruojamos tapatybės (pabaiga)

Valdas PRUSKUS
Rinkos etinės ribos pilietinės visuomenės tapsmo, profesijos autonomiškumo ir asmeninių santykių kontekste (pabaiga)

Jaunųjų opusai

Gintarė NARAUSKAITĖ
Teatro semiotika: kūno semiotizavimo raiška šiuolaikiniame Lietuvos teatre

Tadas ČAPANAUSKAS
Mircea Eliade’s šventybės samprata techninio reprodukuojamumo epochoje

Jurgita FEDORINIENĖ
Kunigo Česlovo Kavaliausko asmenybės unikalumas ir tarnystės samprata

Matas BYTAUTAS
Filosofijos tapsmo praktika fenomeno aspektai

Žilvinas VAREIKIS
Atstumas kultūros antropologijos ir kultūros sociologijos tyrinėjimuose

Audrius RAČKAUSKAS
G. Deleuze’as ir M. Proustas: tekstų ryšio problema

Recenzija

Algis MICKŪNAS
Tarp pasaulio tylos ir tuštumos

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net