2003 - 2014

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Lina VIDAUSKYTĖ
Vizualinis raštingumas: metafora ar oksimoronas?

Marius GRIGONIS
Angelas Daugirdas ir Immanuelio Kanto filosofija

Junona Silvija ALMONAITIENĖ
Socialinės psichologijos pradžia Lietuvoje: Mečislovo Reinio „Propagandos psichologija“

Antanas ANDRIJAUSKAS
Kinų estetinių kategorijų savitumo ieškojimai

Vytis VALATKA
Apibrėžimas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje

Agnieška JUZEFOVIČ
Daoizmas kaip klajonių ir kasdienybės filosofija

Aktualioji tema

Tomas KAČERAUSKAS
Kultūrinės industrijos kritika ir kūrybinių industrijų problemos

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 98–100 skyriai

Menas

Dailininkė Rasa Grybaitė. Vitražas

Kultūra

Raimonda SIMANAITIENĖ
Liuteroniškų tradicijų ieškojimai Rasos Grybaitės sakraliniuose vitražuose

Audrius NOVICKAS
Vytauto Didžiojo muziejus geismas

Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
Lietuvių etnografinė fotografija: raidos aspektai

Dalia SENVAITYTĖ
Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

Rimantas BALSYS
Maldininkai-elgetos Lietuvoje ir Prūsų Lietuvoje (pabaiga)

Valdas PRUSKUS
Vizualizacijos samprata ir funkcijos pramogų kontekste

Jaunųjų opusai

Žilvinas VAREIKIS
Komparatyvistiniai aspektai kultūrų antropologiniuose tyrinėjimuose

Audrius RAČKAUSKAS
G. Deleuze’as ir M. Proustas: tekstų ryšio problema (pabaiga)

Matas BYTAUTAS
Filosofijos tapsmo praktika fenomeno aspektai (pabaiga)

Tadas ČAPANAUSKAS
Mircea Eliade’s šventybės samprata techninio reprodukuojamumo epochoje (pabaiga)

Gintarė NARAUSKAITĖ
Teatro semiotika: kūno semiotizavimo raiška šiuolaikiniame Lietuvos teatre (pabaiga)

Deima KATINAITĖ
Bauhauso spalvos teorija – estetinio dalinimosi paradoksas

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net