2003 - 2015

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Tomas KAČERAUSKAS
Universiteto idėja ir kūrybinė komunikacija

Nerijus STASIULIS
Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos sampratos eskizas

Vytis VALATKA
Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos: vizualumo tarpkultūriniai kontekstai

Odeta ŽUKAUSKIENĖ
Vizualumas, regimasis kapitalas ir vertybių hierarchijų kaita

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Tautinių mažumų samprata XXI a. visuomenės kaitos procesuose

Aušra MALKEVIČIŪTĖ
Mirties samprata dvasinėje lietuvių kultūroje: filosofinė stebuklinių pasakų analizė

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Laisvės ir pasirinkimo sampyna Søreno Kierkegaard’o egzistencinės krizės filosofijoje

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Šviesos ir tamsos dialektika arba McLuhanas Platono oloje

Aktualioji tema

Tautvydas VĖŽELIS
Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale Būtis ir laikas

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 101–103 skyriai

Menas

Dailininkas Jonas Maldžiūnas. Tapyba

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Rytų Azijos ir postmoderniosios dailės sintezės paieškos ekscentriškoje Jono Maldžiūno tapyboje

Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
Lietuvių etnografinės fotografijos ypatybės

Antanas ANDRIJAUSKAS
Meninės kūrybos proceso samprata kinų tradicinėje estetikoje

Agnieška JUZEFOVIČ
Tango ir milongų motyvai Jorge Luiso Borgeso kūryboje

Dainius SOBECKIS
Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

Valdas PRUSKUS
Neformalioji komunikacija: gando sandaros struktūrinių elementų ypatumai ir sąveika

Jaunųjų opusai

Antanas STANČIUS
Vandens funkcijos architektūroje: istorinis aspektas

Tadas ČAPANAUSKAS
Ciklinio ir linijinio laiko problematika Mircea Eliade’s kūryboje

Juozas VALČIUKAS
Islamo teisė ir modernybė: faustiškasis kaitos kelias

Gintarė NARAUSKAITĖ
Transgender tapatybių diskursas: camp estetikos, lyties performatyvumo teorinės perspektyvos

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu