2003 - 2015

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Skirmantas JANKAUSKAS
Platonas vs Zenonas, arba esinių ontiškumo problema Parmenide

Lina ŠULCIENĖ
Disciplina arcani ankstyvosiose sirų ir Egipto krikščionių bendruomenėse (pabaiga)

Rimas SKINKAITIS
Krikščioniškojo sielos nemirtingumo klausimo traktavimo ypatumai

Daiva TAMOŠAITYTĖ
Blogio samprata Sri Aurobindo Dieviškajame gyvenime

Nerijus STASIULIS
Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos klasės ir kūrybos miesto bruožai

Lina VIDAUSKYTĖ
Verba volant, scripta manent: Jacques’as Derrida ir tipografinė sekuliarizacija (pabaiga)

Saulius KETURAKIS
Apie kai kuriuos mobiliųjų medijų teorijos aspektus

Žilvinė GAIŽUTYTĖ-FILIPAVIČIENĖ
Kultūrinė atmintis, kultūrinis kapitalas ir vizualumas (pabaiga)

Aktualioji tema

Gediminas MESONIS
Diskursas bylos Mustafa Erdoğan v. Turkey kontekste: Saviraiškos laisvė v. Akademinė atsakomybė

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 107–110 skyriai

Menas

Rasa ŽUKIENĖ
Ekspresionistas ar regionalistas? Dailininko Prano Domšaičio kūrybos vieta XX a. I pusės Vokietijos meno tendencijų kontekste

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Vytauto Kasiulio egzotiškų spalvų magijos sklaida Paryžiaus mokyklos aplinkoje (tęsinys)

Agnieška JUZEFOVIČ
Afro-argentiniečių įtaka Buenos Airių kultūros raidai ir tango ištakų susiformavimui

Tomas KAČERAUSKAS
Tuning proceso filosofiniai klausimai nagrinėjant Kūrybinių industrijų fakulteto atvejį

Jaunųjų opusai

Paulius KUKIS
Subjekto samprata Johanno Gottliebo Fichte’ės „Pažinimo moksle“: kritinė analizė

Juozas VALČIUKAS
Paprotys kaip teisės šaltinis islamo teisės tradicijoje (pabaiga)

Nerijus VYŠNIAUSKAS
Šiluvos šventovės administravimas pagal kanonų teisės kodeksą (pabaiga)

Žilvinas VAREIKIS
Europocentrizmo ideologijos virsmai Vakarų filosofijoje (pabaiga)

Vytautas SINICA
Tautų ateitis Europos integracijos perspektyvoje

Deimantė DEMENTAVIČIŪTĖ-STANKUVIENĖ
Diasporinė tapatybė šiuolaikiniame Lietuvos teatre

Gintarė NARAUSKAITĖ
Transgender tapatybių diskursas: Camp jautrumo realizavimas miuzikle „Priscila, dykumos karalienė“

Audrius RAČKAUSKAS
Įspūdis ir jo realizavimas. Vieno Marcelio Prousto romano epizodo analizė

Gilija ŽUKAUSKIENĖ
Gaudant gyvenimo žinią pornografijoje: malonumas, fantazija ir maištas (pabaiga)

Recenzija

Basia NIKIFOROVA
Savas ir kitas tarp globalaus ir vietinio

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu