2003 - 2015

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Skirmantas JANKAUSKAS
Platonas vs Zenonas, arba esinių ontiškumo problema Parmenide (pabaiga)

Rasius MAKSELIS
Plotinas Ir Proklas apie Platono Timajo Demiurgą

Vytis VALATKA
Etinė kultūrinė antikos kinikų kartografija: prigimties ir civilizacijos žemėlapių prieštara

Saulius RUMŠAS OP
Grigaliaus Nysiečio homilijų Apie palaiminimus teologiniai ir antropologiniai aspektai

Daiva TAMOŠAITYTĖ
Blogio samprata Sri Aurobindo Dieviškajame gyvenime (pabaiga)

Rimas SKINKAITIS
Bažnyčios sakramentalumo teologinė perspektyva

Alfonsas MOTUZAS
Šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo liaudies pamaldumas Lietuvoje

Aktualioji tema

Tautvydas VĖŽELIS
Būties ir laiko prasmės analizė M. Heideggerio fundamentaliojoje ontologijoje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 111–117 skyriai

Menas

Skulptorius Stasys Žirgulis

Kultūra

Raimonda SIMANAITIENĖ
Asmenybių ir būties ženklų įprasminimas Stasio Žirgulio skulptūroje

Antanas ANDRIJAUSKAS
Vytauto Kasiulio egzotiškų spalvų magijos sklaida Paryžiaus mokyklos aplinkoje (pabaiga)

Aušrinė KULVIETYTĖ-CEMNOLONSKĖ
Bajoro įvaizdis XIX a. Lietuvos dailėje

Ernesta MOLOTOKIENĖ
Rafaelis Capurro: tarpkultūrinės informacinės etikos modelio įveiklinimo problema

Alvydas NOREIKA
Vytauto Kavolio sociologijos raidos logika

Tomas SAULIUS
Kritinio mąstymo ugdymas – ar tai naujoji sofistika?

Jaunųjų opusai

Juozas VALČIUKAS
Islamo teisės samprata formavimosi laikotarpiu ir XXI a.: tradicijos ir pokyčio sintezė

Konstantinas ANDRIJAUSKAS
Kinija kaip globali (infra)struktūrinė galia: vidurio karalystės atgimimas XXI amžiuje

Žilvinas VAREIKIS
Žvilgsnis į Dzen ir M. Heideggerio mąstysenos paraleles

Vytautas SINICA
Tautų ateitis Europos integracijos perspektyvoje (tęsinys)

Gintautas TIŠKUS
Kai kurie estetiniai aikščių formavimo aspektai ir jų identifikacijos Lietuvos miestų aikštėse

Deimantė DEMENTAVIČIŪTĖ-STANKUVIENĖ
Diasporinė tapatybė šiuolaikiniame Lietuvos teatre (pabaiga)

Deima KATINAITĖ
Jozefo Alberso estetinis projektas: spalvos fenomenas ir meno kūrinio suvokimas

Gintarė NARAUSKAITĖ
Transgender tapatybių diskursas: Camp jautrumo realizavimas miuzikle „Priscila, dykumos karalienė“ (pabaiga)

Audrius RAČKAUSKAS
Įspūdis ir jo realizavimas. Vieno Marcelio Prousto romano epizodo analizė (pabaiga)

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu