2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Evaldas JUOZELIS
Filosofinė kariava: natūralizmas ir fenomenologija

Marius GRIGONIS
Apie neredukcinę pažiūrą į asmeninę tapatybę

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Egzistencinio tikėjimo slėpinys Kierkegaard’o filosofijoje

Saulius RUMŠAS OP
Grigaliaus Nysiečio homilijų Apie palaiminimus teologiniai ir antropologiniai aspektai (tęsinys)

Julius VAITKEVIČIUS
Ką reiškia mokytis pagal Konfucijaus knygą Apmąstymai ir pašnekesiai

Šarūnas ŠNIRAS
Universiteto idėja ir pragmatinė ugdymo filosofija

Rolandas BARTKUS
Apčiuopti neapčiuopiamą: prisiliesti ir būti palytėtam

Aktualioji tema

Tautvydas VĖŽELIS
Būties ir laiko prasmės analizė M. Heideggerio fundamentaliojoje ontologijoje (pabaiga)

Klasika

Georgas Wilhelmas Friedrichas HEGELIS
Filosofinių mokslų enciklopedija. Antroji dalis. Gamtos filosofija

Nerijus STASIULIS
Keletas pastabų dėl veikalo „Gamtos filosofija“ ir jo skyriaus vertimo

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 118–120 skyriai

Menas

Tapytojas Raimondas Savickas

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Kultūrinės atminties atspindžiai ir tapatumo paieškos Raimondo Savicko tapyboje

Aušrinė KULVIETYTĖ-CEMNOLONSKĖ
Bajoro įvaizdis XIX a. Lietuvos dailėje (pabaiga)

Reda ŠATŪNIENĖ
Archetipų teorija: meninės kūrybos proceso analizė

Alfonsas MOTUZAS
Šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo liaudies pamaldumas Lietuvoje (pabaiga)

Agnieška JUZEFOVIČ
Vizualiosios medijos ir tarpkultūrinė komunikacija

Konstantinas ANDRIJAUSKAS
Indijos geostrateginio vaidmens Rytų Azijoje kultūrinės prielaidos

Jaunųjų opusai

Žaneta ČĖSNIENĖ
Leksikos variantiškumas ir konkurencija Europos Sąjungos dokumentų vertimuose

Gintė ŠERĖNAITĖ
Žmogaus kūno vaizdavimo estetika Mezoamerikos civilizacijose

Gintarė NARAUSKAITĖ
„Transgender“ tapatybių diskursas: lyties performatyvumo aspektai kino filme „Priscilos, dykumos karalienės, nuotykiai“

Žilvinas VAREIKIS
Žvilgsnis į Dzen ir M. Heideggerio mąstysenos paraleles (pabaiga)

Vytautas SINICA
Tautų ateitis Europos integracijos perspektyvoje (pabaiga)

Gintautas TIŠKUS
Kai kurie estetiniai aikščių formavimo aspektai ir jų identifikacijos Lietuvos miestų aikštėse (pabaiga)

DEIMA KATINAITĖ
Jozefo Alberso estetinis projektas: spalvos fenomenas ir meno kūrinio suvokimas (pabaiga)

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu