2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Evaldas JUOZELIS
Steve’as Fulleris, Josephas Rouse’as ir mokslo legitimacija

Gintaras KABELKA
Konfliktai Lietuvos filosofijos istoriografijoje sovietmečiu

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Egzistencinio tikėjimo slėpinys Kierkegaard’o filosofijoje (pabaiga)

Rasius MAKSELIS
Pseudo Dionisijo Areopagiečio įžvalgos apie gyvybę dieviškosios raiškos (prohodos) kontekste

Saulius RUMŠAS OP
Grigaliaus Nysiečio homilijų Apie palaiminimus teologiniai ir antropologiniai aspektai (pabaiga)

Julius VAITKEVIČIUS
Ką reiškia mokytis pagal Konfucijaus knygą Apmąstymai ir pašnekesiai (pabaiga)

Loreta POŠKAITĖ
Klasikinės kinų ir Vakarų estetikos lyginimo problemos

Rolandas BARTKUS
Apčiuopti neapčiuopiamą: prisiliesti ir būti palytėtam (pabaiga)

Aktualioji tema

Vytautas SINICA
Pilietinės tautos kūrimas: galimybės ir ribos

Klasika

Georgas Wilhelmas Friedrichas HEGELIS
Filosofinių mokslų enciklopedija. Antroji dalis. Gamtos filosofija

Nerijus STASIULIS
Pastabos dėl Hegelio gamtos filosofijos poskyrio „Šviesa“ vertimo

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 121 - 126 skyriai

Menas

Dailininkė Rūta Ničajienė

Kultūra

Aušrinė KULVIETYTĖ-CEMNOLONSKĖ
Metalo ir gintaro dermė Rūtos Ničajienės kūryboje

Antanas ANDRIJAUSKAS
Kultūrinės atminties atspindžiai ir tapatumo paieškos Raimondo Savicko tapyboje (pabaiga)

Agnieška JUZEFOVIČ
Vizualiosios medijos ir tarpkultūrinė komunikacija (pabaiga)

Konstantinas ANDRIJAUSKAS
Indijos geostrateginio vaidmens Rytų Azijoje kultūrinės prielaidos (pabaiga)

Rimantas BALSYS
Lietuvių ir prūsų religiniai draudimai

Mindaugas RAGAIŠIS
Atsivertimas: eiga ir veikiantys asmenys

Eugenijus DANILEVIČIUS
Vartotojiškumo ideologijos metami iššūkiai tikybos mokytojo ir moksleivio sąveikai

Jaunųjų opusai

Gintarė NARAUSKAITĖ
„Transgender“ tapatybių diskursas: lyties performatyvumo aspektai kino filme „Priscilos, dykumos karalienės, nuotykiai“

Žilvinas VAREIKIS
Tarpkultūrinės filosofijos šalininkų tolerancijos sampratos humanis tiniai ir edukologiniai aspektai

Viktorija VARANAUSKAITĖ
Etniškumas Lietuvos architektūroje

Brigita GELŽINYTĖ
M. Merleau-Ponty La chair du monde ir Schellingo Barbarische Prinzip genetinės paralelės

Gilija ŽUKAUSKIENĖ
Judesys kaip pokytis ir transformuojanti šokio galia

Lina GOTAUTĖ
Japonų estetinių kategorijų „wabi“ ir „sabi“ sklaida Kamakuros epochoje

Recenzija

Arūnas AUGUSTINAITIS
Nauji mokslo kontinentai

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu