2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Skirmantas JANKAUSKAS
Hėrakleitas ir Parmenidas: būties problemos užkulisiai

Rasius MAKSELIS
Pseudo Dionisijo Areopagiečio įžvalgos apie gyvybę dieviškosios raiškos (prohodos) kontekste

Loreta POŠKAITĖ
Klasikinės kinų ir Vakarų estetikos lyginimo problemos (pabaiga)

Gintaras KABELKA
Konfliktai Lietuvos filosofijos istoriografijoje nepriklausomybės laikotarpiu

Vytis VALATKA
Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos. Vaizdiniai ir tapatumai medijuotoje kultūroje

Tomas KAČERAUSKAS
Elitinė ir masinė kultūra medijų sąlygomis

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Apie filosofines dailės terapijos ištakas ir taikymo galimybes

Aktualioji tema

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Jeremy Benthamo utilitarizmas, skaitmeninis panoptikumas ir nuolatinio stebėjimo prezumpcija

Vytautas SINICA
Pilietinės tautos kūrimas: galimybės ir ribos (pabaiga)

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 127–130 skyriai

Menas

Tapytoja Meda Norbutaitė

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Medos Norbutaitės kuriama kūno topologija ir erotinių aistrų pasaulis

Marco TONELLI
Ateizmas ir transcendencija: (ne)įmanomas Francis’o Bacono ir Marko Rothko dialogas

Nida GAIDAUSKIENĖ
Jean-Marie Guyau meno teorijų recepcija XX a. pradžios lietuvių spaudoje. Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės atvejis

Aurelija MYKOLAITYTĖ
Šiuolaikinė drama: bandymas įvertinti sovietmetį

Mindaugas RAGAIŠIS
Atsivertimas: eiga ir veikiantys asmenys (pabaiga)

Kęstutis ŽEMAITIS
Įkrikščioninimo Sakramentų praktika bizantinėje tradicijoje

Darius LIUTIKAS
Religijos geografija: šventųjų kultas Lietuvoje

Vaida KAMUNTAVIČIENĖ
Kėdainių katalikų bažnyčia ir jos biblioteka 1675 m.

Eugenijus DANILEVIČIUS
Pagalba moksleivių pasaulėžiūros savikeitai krikščionybės ir vartotojiškumo ideologijos priešpriešos kontekste

Jaunųjų opusai

Gintarė NARAUSKAITĖ
„Travesti“ tapatybė: lytiškumo, seksualumo daugiaprasmiškumas ir kūno transformacijos

Žilvinas VAREIKIS
Tarpkultūrinės filosofijos šalininkų tolerancijos sampratos humanis tiniai ir edukologiniai aspektai (pabaiga)

Viktorija VARANAUSKAITĖ
Etniškumas Lietuvos architektūroje (pabaiga)

Lina GOTAUTĖ
Japonų estetinių kategorijų „wabi“ ir „sabi“ sklaida Kamakuros epochoje (pabaiga)

Solveiga ŽIBAITĖ
Humoro raiška Konfucijaus Apmąstymuose ir pašnekesiuose

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu