2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Vytis VALATKA
Kūrybinės technologijos antikos filosofijoje: kinikų mokyklos atvejis

Rūta BAGDANAVIČIŪTĖ
Intersubjektyvi hermeneutinė sprendimo etika: tarp J. Habermaso idealios komunikacijos ir M. Foucault gyvybingos dialogo įtampos<

Žilvinė GAIŽUTYTĖ-FILIPAVIČIENĖ
Kinematografinės atminties remediacijos, jų recepcija ir sklaida visuomenėje

Edvardas RIMKUS
Technikos sąvoka: kaip išvengti stručio strategijos ir pamatyti dramblį

Valdas SELENIS
Istorizmas ir lietuvių tautinio savitumo problema

Tomas KAČERAUSKAS
Elitinė ir masinė kultūra medijų sąlygomis (pabaiga)

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Apie filosofines dailės terapijos ištakas ir taikymo galimybes (pabaiga)

Aktualioji tema

Reda ŠATŪNIENĖ
Tarp gyvenimo stiliaus ir sveikatos: pakeistos (neįprastos) sąmonės būsenos kaip alternatyvaus gydymo(si) suvokimas

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 131 - 133 skyriai

Menas

Tekstilė. Dailininkė Jūratė Petruškevičienė

Kultūra

Raimonda SIMANAITIENĖ
Tautinių šaknų ir „būtojo laiko“ ženklų ieškojimas Jūratės Petruške vičienės tekstilės kūriniuose

Antanas ANDRIJAUSKAS
Medos Norbutaitės kuriama kūno topologija ir erotinių aistrų pasaulis (pabaiga)

Nida GAIDAUSKIENĖ
Jean-Marie Guyau meno teorijų recepcija XX a. pradžios lietuvių spaudoje. Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės atvejis (pabaiga)

Darius LIUTIKAS
Religijos geografija: šventųjų kultas Lietuvoje (pabaiga)

Vaida KAMUNTAVIČIENĖ
Kėdainių katalikų bažnyčia ir jos biblioteka 1675 m. (pabaiga)

Alfonsas MOTUZAS
Litanijų maldos, arba pamaldumo praktikos, per pridedamąsias pamaldas Lietuvoje

Jaunųjų opusai

Gintarė NARAUSKAITĖ
„Travesti“ tapatybė: lytiškumo, seksualumo daugiaprasmiškumas ir kūno transformacijos (pabaiga)

Solveiga ŽIBAITĖ
Humoro raiška Konfucijaus Apmąstymuose ir pašnekesiuose (pabaiga)

Miglė MUNDERZBAKAITĖ
Adaptacija arba dviejų „tekstų“ santykis kino ir teatro medijose

Jonas TILVIKAS
Tarp religinių, kultūrinių, socialinių priešpriešų: lietuvininkų liaudies medicina XIX–XX a. pirmoje pusėje

Giedrė TATARŪNAITĖ
Etinių aporijų prasmė ir / ar beprasmybė: Derrida pokalbis su Levinu

Deima KATINAITĖ
Kandinskis Bauhause – orientalististiniai ir neklasikiniai jo spalvos teorijos aspektai

Gytis ORŽIKAUSKAS
Architektūros originalumo sąsajos su laiko progreso idėja

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu