2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Antanas Andrijauskas
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Medos Norbutaitės kūno topologija ir erotinių aistrų pasaulis

Straipsnis skirtas vienos iškiliausių dabartinės Lietuvos tapytojų Medos Norbutaitės kūrybinės evoliucijos ypatumų, meninių vaizdinių sistemos, pagrindinių temų, siužetų ir motyvų analizei. Aptariamos dailininkės kūrybos ištakos, sąsajos su įvairiomis jos tapybos stilių paveikusiomis dailės kryptimis, dailininkais. Daugiausia dėmesio straipsnyje sutelkiama į meilės ir erotinių aistrų atspindžius jos kūno tipologijoje, išryškinamas natiurmortų, interjerų, peizažo tapybos savitumas, aptariami svarbiausi šias kūrybinės veiklos sritis reprezentuojantys kūriniai.

 

Raktažodžiai: Meda Norbutaitė, Lietuvos dailė, tapyba, kūno tipologija, grožis, erotiškumas, natiurmortas, peizažas, forma, spalva

102 - 112 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu